Kahden työehtosopimuksen mukaan työntekijä saa lomansa pidennettynä, jos hän pitää lomansa kesälomakauden ulkopuolella. Loman pidennyksistä on sovittu ensihoitopalvelualan sekä hammaslääkärien työnantajayhdistyksen ja Tehyn välisessä työehtosopimuksessa.

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus

Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen mukaan lomakauden (2.5.–30.9.) ulkopuolisena aikana pidettävä loma annetaan puolella pidettynä.

Jos työntekijä pitää lomakauden ulkopuolella esimerkiksi kuusi lomapäivää, hän saa noiden kuuden lomapäivän lisäksi kolme ylimääräistä lomapäivää. Pidennyksen enimmäismäärä on neljäsosa koko kertyneestä lomasta. Jos lomaa on kertynyt 36 päivää, voi pidennystä siis saada enintään 9 päivää.

Lomaan ei kuitenkaan myönnetä pidennystä, jos loma tai sen osa on loman ajankohdan vahvistamisen jälkeen työntekijän pyynnöstä siirretty pidettäväksi lomakauden ulkopuolella. Loman pidennyspäivät voidaan vaihtaa rahaksi, jos siitä lomanmääräytymisvuoden osalta sovitaan kirjallisesti työnantajan ja työntekijän välillä. Pidennyspäivien ajalta maksetaan normaali vuosilomapalkka sekä lomaraha.

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus on yleissitova, eli sitä noudatetaan kaikissa yksityisissä ensihoitopalveluyrityksissä.

Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen ja Tehyn välinen työehtosopimus

Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen ja Tehyn välinen työehtosopimus ei ole yleissitova. Sitä noudatetaan siis vain, jos työnantaja on Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen jäsen tai jos työehtosopimuksen soveltamisesta on sovittu työsopimuksella.

Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen ja Tehyn välisessä työehtosopimuksessa on sovittu, että lomaa pidennetään 50 prosentilla siltä osin kuin se pidetään ajalla 1.10.–30.4. eli lomakauden ulkopuolella. Pidennyspäiviltä maksetaan normaali vuosilomapalkka, mutta ei lomarahaa.

Mies

Loma-ajan palkka

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta pääsääntöisesti sama palkka kuin työssä ollessaan. Katso miten vuosilomapalkka lasketaan!