Palkasta puhuttaessa on syytä erottaa käsitteet peruspalkka, säännöllisen työajan palkka ja kokonaisansio. Sosiaali- ja terveysalalla palkanmuodostukseen vaikuttaa myös paljon se, saako henkilö epämukavan työajan korvauksia.

Peruspalkka tarkoittaa tehtävästä maksettavaa palkkaa, joka ei sisällä minkäänlaisia lisiä. 

Osa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista saa peruspalkan lisäksi työkokemuslisiä, henkilökohtaisia lisiä ja epämukavan työajan korvauksia (ilta-, yö-, viikonloppulisät). Kun peruspalkkaan lisätään näitä lisiä ja korvauksia, puhutaan säännöllisen työajan palkasta

Kun työntekijälle maksetaan peruspalkan ja säännöllisen työajan palkan lisäksi lisä- ja ylityölisiä sekä paikallisesti sovittuja joustamiskorvauksia, puhutaan kokonaisansiosta. Lisä- ja ylityöstä on maksettava työehtosopimuksen mukaista korvausta. Paikallisesti sovittuja korvauksia ovat mm. hälytysraha ja kutsuraha.   

Tehyläisistä noin 30–40 % ei saa peruspalkan lisäksi epämukavan työajan lisiä. Epämukavan työajan lisillä on merkittävä vaikutus siihen kuinka paljon työntekijä saa palkkaa.  

Lue lisää peruspalkan päälle maksettavista lisistä Tehyn työelämäoppaasta

 

.

Kuvituskuva, jossa lukee: ”Sairaanhoitajan peruspalkka on 2546 euroa. Samantasoisen koulutuksen saaneen rakennusinsinöörin palkka on 3396 euroa."

Palkan määräytymiseen vaikuttaa se, työskenteleekö työntekijä julkisella vai yksityisellä sektorilla ja mitä työehtosopimusta noudatetaan. Taulukossa on esimerkkejä kokoaikaisten tehyläisten peruspalkoista, säännöllisen työajan ansioista ja kokonaisansioista.

Lähde: Tilastokeskus, kuntapalkkatilasto 2020