Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen valvonnan tarkoituksena on varmistaa laadukkaat, lainmukaiset ja turvalliset palvelut. Valvonnan muotoja ovat viranomaisvalvonta ja omavalvonta.

Työsuojelu

Työpaikkojen turvallisuus ja hyvä työilmapiiri edesauttavat potilasturvallisuutta. Vain terve työntekijä voi auttaa.