Tehyssä on jaostoja ja verkostoja, joiden tarkoituksena on koota saman koulutuksen, ammattiryhmän tai työnkuvan yhdistämiä jäseniä yhteen.

Jaostoon kuuluminen sisältyy Tehyn varsinaiseen jäsenyyteen ja tuo siihen lisäarvoa. Jaostoon kuuluminen ei tuo lisäkustannuksia. Voit kuulua useampaan jaostoon samanaikaisesti.

Voit aktivoida kiinnostuksen kohteena olevan jaoston asiointipalvelun henkilö- ja jäsenyystiedot -osiosta.

Jaostot

  • järjestävät maksutonta koulutusta, opintopäiviä, verkostoitumistilaisuuksia ja vapaa-ajan ohjelmaa samojen asioiden äärellä oleville jäsenille.
  • lähettävät jäsenkirjeitä.
  • nostavat jäsenten työn näkyväksi yhteiskunnassa ja kehittävät työolosuhteita.
  • edistävät jäsentensä ammatillista ja taloudellista edunvalvontaa.
  • kutsuvat jäsenensä vuosikokoukseen loka–marraskuussa.