Työhyvinvointiwebinaarit

Webinaareja kannattaa katsella kännykällä niin, että kännykkä on käännetty vaakatasoon.

Työhyvinvoinnin miniwebinaarit

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuskaudella 2020−2022 toiminut työhyvinvointiryhmä on toteuttanut miniwebinaarisarjan yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Miniwebinaarien kesto on noin 10-15 minuuttia. 

Miniwebinaarien tarkoitus on tukea esihenkilöitä, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä ja työyhteisöjä tarjoamalla perustietoa työsuojelua koskevasta lainsäädännöstä, työsuojelun yhteistoiminnasta sekä työterveyteen, -turvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyvistä laeista ja suosituksista. 

Osa 1. Työsuojeluvastuut työpaikalla

Aiheesta kertoo Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Päivi Rauramo.
 

Osa 2. Työsuojelun yhteistoiminnan toteuttaminen

Aiheesta kertoo Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Asta Koivikko.
 

Osa 3. Työterveyshuollon järjestäminen

Aiheesta kertoo Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Pirkko Mäkinen. 
 

Osa 4. Turvallinen ja terveellinen työympäristö

Aiheesta kertoo Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Asta Koivikko.
 

Osa 5. Psykologinen kuormittuminen ja väkivallan uhka työssä

Aiheesta kertoo Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Päivi Rauramo.
 

Osa 6. Työhyvinvointi

Aiheesta kertoo Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Pirkko Mäkinen.