Kuva: Jussi Tuokkola

Perehdytys kuuluu kaikille

Mitä nopeammin ja suunnitelmallisemmin työntekijä perehdytetään, sitä nopeammin hän pystyy täysipainoiseen ja turvalliseen työskentelyyn. 

Työntekijälle kuuluu perehdytys aina, kun hän siirtyy uuteen tehtävään tai kun tehtäviin tulee muutoksia. Uusi tehtävä voi olla mahdollisuus -blogissa kirjoitin, että työnantajalla on velvollisuus perehdyttää työntekijä uusiin tehtäviin ja samalla työnantajalla on vastuu siitä, että työntekijällä on riittävä osaaminen uuteen tehtävään. Teksti herätti runsaasti keskustelua, josta kävi ilmi, että perehdytystä ei pidetä itsestäänselvänä.  

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset sekä työnsä ja siihen liittyvät odotukset. Sama koskee esimerkiksi perhevapaalta työhönsä palaavaa tai tehtäväänsä vaihtavaa. Oli kyseessä sitten siirtyminen leikkaussalista teholle, päiväkodista kotihoitoon, vastaanotolta puhelinpalveluun tai osastotyöhön. Kaikille kuuluu perehdytys, ja kaikkien tulee sitä myös vaatia. Oikeus perehdytykseen koskee kaikkia ammattiryhmiä.  

Perehdytyksen tarkoituksena on, että työntekijä saa riittävän opastuksen omiin tehtäviinsä: vastuisiin, velvollisuuksiin ja oikeuksiin. Työntekijä perehdytetään organisaatioon ja sen henkilöstöön, työpaikan toimintaan, toimintatapoihin ja -ohjeisiin. Työntekijän tulee tuntea työpaikan tilat, työympäristö ja työvälineet. Yhtä tärkeää on työturvallisuus, työsuhteen ehdot (työsopimus, palkkaus ja työaika) ja työterveyshuolto.  

Työnantaja vastaa järjestelmällisestä perehdyttämisestä. Lähiesimies vastaa perehdyttämisen suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta. Työpaikalla pitää olla perehdytysohjelma, jota noudatetaan. Mitä nopeammin ja suunnitelmallisemmin työntekijä perehdytetään, sitä nopeammin hän pystyy täysipainoiseen asiakas-/potilasturvalliseen työskentelyyn. 

Perehdytys on aina työnantajan vastuulla. Työnantajan vastuulla on varmistua myös siitä, että työntekijöillä on riittävä osaaminen.  

Koronaviruksen aiheuttama tilanne johtaa monen työntekijän työnkuvan muuttumiseen ja siirtymiseen uudenlaisiin tehtäviin. Perehdytys tulee aloittaa etupainotteisesti niin, että työntekijöillä on todellinen mahdollisuus omaksua tarvittavat tiedot ja taidot ennen itsenäiseen työhön ryhtymistä.