Vain yksi lastenhoitaja päiväkotiryhmässä heikentää alle 3-vuotiaiden hoitoa

Vielä olisi aikaa korjata lakimuutos, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä päiväkotiryhmässä olisi vain yksi lastenhoitaja. Etenkin alle 3-vuotiaiden kohdalla muutos heikentää lapsen perushoitoa ja perustaitojen opettelua.

Kuvateksti
kuva: iStock

Varhaiskasvatuksen ammattiryhmistä lastenhoitajat ovat läsnä koko lasten hoitopäivän ajan hoitaen, kasvattaen, opettaen. Lastenhoitaja vastaa ryhmän toiminnasta opettajien ollessa muissa, ryhmän ulkopuolisissa tehtävissä. 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan on ryhmässä kaksi lastenhoitajaa ja yksi opettaja. Lakia on muutettu siten, että vuoteen 2030 mennessä on tilanne päinvastainen, eli ryhmässä on vain yksi lastenhoitaja. Yksiköissä, joissa uusi henkilöstörakenne on jo otettu käyttöön, on havaittavissa, että opettajien määrään tuplaantuessa, on myös ryhmän ulkopuolisten tehtävien määrä tuplaantunut. Onko työmäärä todellisuudessa tuplaantunut?

Koska sijaistilanne on hankala ja kuntien rahat tiukassa ei ryhmiin yleensä oteta henkilöstöä muissa tehtävissä olevia paikkaamaan. Lisäksi lainsäädäntö mahdollistaa tällaisen toimintamallin. 

Alle 3-vuotiaiden ryhmissä korostuu perushoito, perustaitojen opettelu, hoito, huolenpito ja turvallinen syli. Tämä vaatii aikaa ja keskittymistä lapseen kerrallaan. Vaikka varhaiskasvatuksen lastenhoitaja on vahva varhaiskasvatuksen ja lastenhoidon ammattilainen on kestämätöntä, että yhdellä lastenhoitajalla on liian usein vastuullaan paljon enemmän lapsia kuin lainsäädäntö mahdollistaa. 

Varhaiskasvatuksessa puhutaan paljon sensitiivisestä vuorovaikutuksesta. Sensitiivisyys määritellään läsnäoloksi ja lasten kohtaamiseksi. Sensitiivisyys merkitsee aikuisen kykyä huomata ja tiedostaa yksittäisten lasten perustarpeita - sosiaalisia, emotionaalisia ja fyysisiä.  Lapsen kokemusmaailman ymmärtäminen ja kyky nähdä erilaisten vuorovaikutuksellisten tilanteiden pedagoginen arvo ja merkitys vaatii aikaa ja kiireetöntä vuorovaikutusta lasten kanssa. Rauhallista aikaa yhdessä jutellen, leikkien ja rauhoittuen kuulemaan lasten ajatuksia - ihan mistä tahansa. 

Työskentely liian suuren lapsiryhmän kanssa, jatkuva kiire ja tunne siitä, että ei saa tehdä parastaan lisää työntekijöiden eettistä kuormaa. Eikö työntekijällä ole oikeutta tehdä parastaan, ja kohdata jokaista lasta sensitiivisesti parhaalla mahdollisella tavalla? 

Vielä on aikaa tehdä tarvittavat muutokset lainsäädäntöön, jotta alle 3-vuotiaiden ryhmässä säilyy nykyinen henkilöstörakenne ja lapsille taataan riittävä henkilöstö koko päivän ajan. Henkilöstömitoitus tulee laskea ryhmäkohtaisesti eikä niin kuin nyt päiväkotikohtaisesti, jolloin ryhmään henkilöstöön lasketaan läsnä oleviksi työntekijöitä, jotka eivät tosiasiallisesti ole läsnä lasten kanssa. Muutokset lainsäädäntöön ovat mahdollisia ja välttämättömiä.