Varahenkilöt ovat välttämättömiä päiväkotien arjessa

Varahenkilöitä tarvitaan kaikkiin kuntiin ja päiväkoteihin. Varahenkilö pelastaa tilanteen, kun ryhmän oma työntekijä on poissa.

Kuvateksti
kuva: Mikko Nikkinen

Varahenkilö on varhaiskasvatuksen ammattilainen, useimmiten lastenhoitaja, joka on siellä, missä häntä eniten tarvitaan. Vakituiset varahenkilöt tuntevat talon tai useammankin talon lapset, henkilökunnan toimintatavat. Heidän on helppo solahtaa ryhmän kuin ryhmään lyhyelläkin varoitusajalla. 

Varahenkilö auttaa monessa: äkillisissä sairauspoissaoloissa, valvoo ryhmää tiimipalaverien aikana, paikkaa ryhmän ulkopuolisissa tehtävissä tai koulutuksessa olevaa työntekijää. 
 
Henkilöstöpulan kasvaessa helpottavat vakituiset varahenkilöt tilannetta. Kun varahenkilö tulee töihin työvuoroluettelon mukaisesti, vältytään monelta soittokierrokselta sijaisen metsästyksessä. Mutta ei varahenkilökään monistaudu moneksi – hän paikkaa yhtä työntekijää kerrallaan. Useimmat työnantajat hyötyvät usean varahenkilön palkkaamisesta. 

Voiko ryhmässä olla liian monta kasvattajaa. Lain mukaan ei. Entä jos varahenkilöä ei tarvita missään ryhmässä? Rohkenen epäillä, etteivät sellaiset tilanteet ole kovinkaan yleisiä. Sellaisessa tilanteessa voi ryhmä, johon varahenkilö sijoittuu, keksiä jotain tavallisuudesta poikkeavaa ja hyödyntää henkilöstöresurssia. Tiimi voi vaikka päivälevon aikana kokoontua tekemään yhteistä suunnittelua. Tiimeillä on yleisesti ottaen aivan liian vähän aikaa yhteiselle keskustelulle, yhteisten käsitysten ja näkemysten luomiselle. 

Varahenkilökin tulee töihin työvuoroluettelon mukaan ja myös hänellä on oikeus luottaa annettuihin työvuoroihin. Ja myös hänellä on oikeus vapaa-aikaan. Keikkalaiset ovat sitten erikseen. Heitä hälytetään töihin tarpeen mukaan. Koskaan ei soittaessa voi tietää onnistaako vaiko eikö. 

Varahenkilöksi soveltuvat ainakin vaihtelunhaluiset, sopeutumiskykyiset ja joustavat ammattilaiset. 

Toimiva varahenkilöjärjestelmä on kaikilla mittareilla lapsen etu. 

Varahenkilöjärjestelmän kehittäminen ja varahenkilöiden palkkaaminen on tärkeä askel päiväkotien ongelmien vähentämisessä ja pyrkimyksessä kohti riittävää henkilöstömäärää joka päivä, joka hetki.