Päiväkodeissa jatketaan hölmöläisten lyhyttä peittoa

Kansansadun mukaan hölmöläiset jatkoivat liian lyhyttä peittoa leikkaamalla sen päästä suikaleen ja ompelemalla sen toiseen päähän. Päiväkodeissa tehdään päivittäin samaa henkilökunnan kanssa.

Kuvateksti
kuva: iStock

Päiväkodeissa henkilökuntaa siirrellään ryhmästä toiseen paikkaamassa eri syistä johtuvia henkilöstön poissaoloja. Ryhmä, josta työntekijä puuttuu, saa hetken avun ja samalla toinen ryhmä notkahtaa ja joutuu toimimaan vajaalla henkilöstöllä.

Päiväkodeissa suunnitellaan ryhmän toiminta koko tiimin varaan. Kun yksi työntekijä siirretään toisen ryhmän avuksi, joudutaan toimintaa aina mukauttamaan ja uudelleen organisoimaan. Pienryhmä saattaa jäädä ilman vetäjää ja hatusta vetäen joudutaan keksimään ryhmälle muuta toimintaa.

Tehyn tekemän kyselyn mukaan päiväkotiryhmät ovat suuren osan päivästä vajaalla henkilöstömitoituksella. Kolmannes ilmoitti, että ryhmässä on koko henkilöstö paikalla ainoastaan enintään 4 tuntia.

Lähes 70 % vastaajista ilmoitti, että kaikki ryhmän kasvattajat ovat yhtä aikaa ryhmässä 5 tuntia tai vähemmän. Tilanne kärjistyy ryhmissä, joissa on vain yksi lastenhoitaja ja 2 opettajaa. 77 % eli kolme neljästä vastaajasta ilmoitti, että ryhmän kaikki kasvattajat ovat yhtä aikaa ryhmässä 5 tuntia tai vähemmän.

Toimintamalli kuormittaa työntekijöitä ja aiheuttaa veto- ja pitovoimasta kärsivälle alalle ongelmia.

Myös eduskunnan sivistysvaliokunta on mietinnössään nostanut esille sen, että on varmistuttava siitä, että mitoitukseen kuuluvan henkilöstön poissaoloja ei korvata siirroilla toisista lapsiryhmistä käyttäen esimerkiksi mitoitukseen kuulumatonta henkilöstöä, kuten erityistä tukea tarvitsevien lasten avustajia.

Ratkaisut ovat käden ulottuvilla, kunhan ne otetaan käyttöön. Se tarkoittaa parempaa suunnittelua, varahenkilöjärjestelmien kehittämistä ja lainsäädännön muuttamista. Työvuorojen suunnittelussa on parantamisen varaa, mutta niin kauan, kun henkilökuntaa on liian vähän ei silläkään ihmeisiin pystytä.

Varanhenkilöjärjestelmien kehittämisellä ja laajentamisella saadaan henkilöstö riittämään ryhmissä erilaisista poissaoloista huolimatta.

Selkeätä olisi muuttaa lainsäädäntöä siten, että mitoitus laskettaisiin ryhmäkohtaisesti ja että mitoituksen tulee toteutua koko päivän ajan.

On sekä lasten että päiväkodeissa työskentelevän henkilöstön etu, että kasvattajia on tarpeeksi paikalla päiväkotiryhmissä.