Lasten hyvinvointi ja oppiminen ovat johtamisen lähtökohtia varhaiskasvatuksessa. Kuva iStock.

Johtaminen varhaiskasvatuksessa

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen, päättäjille suunnattuihin avainsanoihin, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja Tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään johtamista.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, joka tuli voimaan vuonna 2016. Sen perusteella laaditaan ja toteutetaan paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia. Johtamisen lähtökohta varhaiskasvatuksessa on edistää lapsen hyvinvointia ja oppimista. Toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää, että varhaiskasvatuksen kokonaisuutta johdetaan ja arvioidaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Siihen kuuluvat kaikki ne toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset henkilöstön hyville työolosuhteille, ammatillisen osaamisen ja koulutuksen hyödyntämiselle ja kehittämiselle sekä pedagogiselle toiminnalle.

Päiväkodin johtajat ovat avainasemassa, kun laadukasta varhaiskasvatusta toteutetaan. Tehtävä edellyttää johtamisosaamista, joten esimies- ja johtotehtävissä olevilta on vaadittava johtamiskoulutusta. Ei riitä, että on taitava lastentarhanopettaja, on hallittava myös henkilöstöjohtaminen. Johtajan olisi osattava edistää työhyvinvointia, ratkaista konflikteja, taata henkilöstölle täydennyskoulutusta, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä työ- ja virkaehtosopimuksia.

Tällä hetkellä varhaiskasvatuslakia ei noudateta. Työaikakirjanpitoa kierretään päivittäin, ylitöitä ei korvata ja sijaisia ei hankita. Osaamisen lisäksi tarvitaan päättäjiltä myös tahtoa ja uskallusta korjata puutteet. Lapsen etu on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa. Se merkitsee, että koulutettua henkilökuntaa on riittävästi, lapsiryhmät ovat pienempiä ja henkilökunta on motivoitunut ja voi hyvin. Henkilökunta saa ja voi keskittyä olennaiseen eli lasten hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen.

Johtamisosaamista tarvitaan myös siihen, että työolosuhteet tekevät alasta vetovoimaisen ja työntekijät jaksavat pitkään tärkeässä työssä.