#eduskuntavaalit: Kansanedustaja, harteillasi on poikkeuksellisen painava vastuu sote-palveluiden tulevaisuudesta!  

Sote-palvelut voidaan turvata ainoastaan ja vain jos meillä on riittävästi osaavia, motivoituneita ja työssään viihtyviä sote-alan ammattilaisia. Kevään eduskuntavaaleissa valitaan uudet päättäjät, joiden käsissä on alan tulevaisuus. Tehy vaatii kansanedustajilta rohkeaa ja pitkäjänteistä päätöksentekoa - muutosvoimaa, jotta meidän kaikkien kannalta tärkeät palvelut toimivat.

Kuvateksti
Tehyn Muutosvoima-mallissa esitellään keinot sote-palveluiden parantamiseen.

Nyt jos koskaan on vaaleissa valittavien kansanedustajien keskityttävä sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseen ja uudistamiseen. Teidän on pystyttävä muuttamaan tulevaisuutta parempaan suuntaan.

Tehy on koonnut teille tuleville päättäjille oman paketin eli Muutosvoima-mallin selkiyttämään päätöksentekoa. Annamme uusille kansanedustajille kolme kovaa ja samalla yksinkertaista keinoa sote-palveluiden parantamiseen: raha, pelisäännöt, osaavat tekijät.

Aloitetaan rahasta. Ilman riittävää rahoitusta ei voi järjestää laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita. Suomessa sote-palveluiden rahoituksen osuus bruttokansantuottesta on selvästi alle muiden Pohjoismaiden tason. Puhumme miljarditason jälkeenjääneisyydestä, joka on syntynyt vuosikymmenten aliresurssoinnista ja resurssien kiristämisestä.

Eikä voi unohtaa, että uusien hyvinvointialueiden rahoitusmalli on laadittu vuonna 2019. Sen jälkeen maailmaa ja etenkin terveydenhuoltoa on koetellut pandemia, ja vuoden ajan Euroopassa on käyty Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa. Näiden kriisien vaikutusta taloudellisiin toimintaedellytyksiin ei ole mitenkään voitu ottaa huomioon hyvinvointialueiden rahoitusmallia luotaessa.

Hyvinvointialueiden rahoitus on aivan pakko turvata, jotta meillä ylipäänsä on toimivat sote-palvelut jatkossa ja voimme edes tavoitella pohjoismaista tasoa.

Toinen asia: pelisäännöt. Sote-sektorilla tarvitaan napakkaa lainsäädäntöä, joka ohjaa palveluiden tuottamista sekä niiden turvallisuutta ja laatua. Lakeja pitää myös noudattaa, sen pitäisi olla itsestään selvää.  Tässä on ikävä kyllä parannettavaa. Esimerkiksi muutaman vuoden takainen vanhuspalveluiden kriisi osoitti vakavia puutteita ja laiminlyöntejä vanhustenhoidossa.

Hoitotakuun rajat paukkuvat milloin missäkin. Ja hiljattain ilmeni vakavia rikkeitä liittyen hoiva-avustajien suorittamaan luvattomaan lääkehoitoon. Tehostamisen varaa siis on sekä viranomaisvalvonnassa että laiminlyöntien ja rikkomusten seurauksissa.

Pelisääntöihin ja lainsäädäntöön liittyy myös lainsäädännön kehittäminen. Sitä tarvitaan seuraavalla vaalikaudella esimerkiksi palkkatasa-arvon edistämisessä. Samapalkkaohjelmia on ollut nyt 17 vuoden ajan ja palkkatasa-arvossa on edetty etanan vauhtia. Ohjelmatyö ei ole tuottanut tulosta. Siksi myös lainsäätäjän on seuraavalla hallituskaudella tartuttava toimeen tässä.

Kolmas ja ehkä tärkein asia on osaavat tekijät.  Keskiviikkona julkaistu KEVAn uusi työvoimaennuste on karua luettavaa. Hoitajapula on valtava – sekä meillä että globaalisti. Ja ilman koulutettuja sosiaali- ja terveysalan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia näitä palveluita ei vain ole mahdollista järjestää.

Te jotka pääsette Arkadianmäelle ymmärrätte varmaan enemmän kuin hyvin, että nykyisistä osaajista tulee pitää kynsin hampain kiinni parantamalla palkkausta ja työoloja!

Me tarvitsemme myös muita keinoja. Esimerkiksi työperäistä maahanmuuttoa, digitaalisten palveluiden ja teknologian hyödyntämistä ja järkevää työnjakoa, jotta koulutetut ammattilaiset voivat keskittyä tehtäviin, joihin heidät on koulutettu. Työtä ja haasteita siis riittää.

Toimivat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja varhaiskasvatus mahdollistavat muun yhteiskunnan häiriöttömän toiminnan ja kriisien kohdatessa ne ovat avainasemassa myös huoltovarmuuden kannalta.

Sinä, joka tulet valituksi eduskuntaan – harteillasi onkin poikkeuksellisen painava vastuu sote- ja varhaiskasvatuspalveluiden tulevaisuudesta!

Eduskuntavaalien blogisarjamme teemana on muutosvoima. Käsittelemme sosiaali- ja terveysalan tulevaisuutta ja asioita, joihin kansanedustajat voivat vaikuttaa tulevalla vaalikaudella.