Tehyn pääteemat eduskuntavaaleissa: Raha, pelisäännöt ja osaavat tekijät

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ensi vuoden alusta ja yli 15 vuotta valmisteltu sote-uudistus toteutuu vihdoin. Keväällä järjestetään myös eduskuntavaalit. Tehy on koonnut sote-alan ja varhaiskasvatuksen keskeiset tavoitteet seuraavalle hallituskaudelle Muutosvoimamalliksi 2.0.

- Rakenteet on nyt uudistettu. Eduskuntavaalit ja seuraava hallituskausi tulevat keskittymään siihen, millaiset sote-palvelut meillä on tulevaisuudessa. Haluamme puhutella tulevia päättäjiä kolmella pääteemalla: raha, pelisäännöt ja osaavat tekijät, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Ilman riittävää rahoitusta ei ole mahdollista järjestää laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita.

- Suomessa sote-rahoituksen osuus bruttokansantuotteesta on selvästi alle muiden Pohjoismaiden tason. Hyvinvointialueiden rahoitusta on lisättävä. Se on kansanedustajien vastuulla. Erityisesti on varmistettava käynnistysvaiheen onnistuminen koronan aiheuttaman hoitovelan ja alijäämäisten budjettien paineissa, Rytkönen muistuttaa.

Sote-palveluiden saatavuuden, laadun ja potilasturvallisuuden takeeksi tarvitaan napakkaa lainsäädäntöä, joka ohjaa palveluiden tuottamista. Lainsäädännön vaikutukset on arvioitava huolella. Valvontaan on panostettava ja lakien noudattamatta jättäminen on sanktioitava.

Ilman koulutettuja ja motivoituneita sote-ammattilaisia laadukkaita sote-palveluita ei voida järjestää. Nykyisistä osaajista on pidettävä kiinni ja uusia tekijöitä on houkuteltava alalle. Se edellyttää pitkäjänteistä palkkauksen ja työolojen parantamista. Myös palkkatasa-arvon pitää edistyä.

Lue lisää Tehyn Muutosvoimamallista ja eduskuntavaalitavoitteista.

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, yhteys erityisavustajan kautta p. 0400 540 005
Tehyn toimialajohtaja Kirsi Sillanpää, p. 040 820 7848
Tehyn viestintäjohtaja Katri Lindqvist, p. 040 5883431