Kuva: iStock

Tiimityö katoamassa päiväkodeista

Eri ammattiryhmien saumattomaan yhteistyöhön päiväkodissa on tullut säröjä.

Työ päiväkodissa on moniammatillista tiimityötä. Sillä saavutetaan jotakin sellaista, johon yhden ammatin edustaja ei yksin pysty. Tai ainakin tiimityön pitäisi olla moniammatillista.

Päiväkotien arjesta kantautuu kuitenkin toisenlaisia viestejä. Viikoittaiset tiimipalaverit ovat jäämässä muun toiminnan alle. Yhteiselle toiminnan suunnittelulle ei enää löydy aikaa. Monet muutokset ovat muovaamassa päiväkotien arkea väärään suuntaan. Eri ammattiryhmien saumattomaan yhteistyöhön on tullut säröjä, ja moniammatillinen tiimityö on katoamassa. Mitä tulee tilalle?

Päiväkotien arki on hektistä, mutta toiminnan keskiössä tulee aina ja joka hetki olla lapsen etu. Toiminnan peruskivenä on moniammatillinen tiimistyöskentely, joka mahdollistaa linjakkaan yhteisen suunnittelun ja toiminnan. Varhaiskasvatus ei ole yksilösuorittamista, eikä laatu tule yhden ammattilaisen erinomaisuudesta vaan kaikkien ammattilaisten osaamisen arvostamisesta ja hyödyntämisestä sekä saumattomasta yhteistyöstä.

Jokaisella ammattiryhmällä on oma osaaminensa ja vastuunsa. Jokaisella yksittäisellä työntekijällä on oma osaamisensa, kokemuksensa ja vahvuutensa. Mitä enemmän kaikkien erityistä osaamista, mielenkiintoa ja lahjoja käytetään, sen rikkaampaa on sekä lasten että aikuisten arki päiväkodissa.  

Mikä sitten mättää?

Varhaiskasvatuksen opettajilla on pedagoginen vastuu, siihen liittyvä toiminnan suunnittelu ja suunnitteluun erikseen varattua aikaa.  Valitettavan monessa paikassa vastuu ei jalkaudukaan koko ryhmän toimintaan, yhteiseen suunnitteluun eikä toteutukseen. Lastenhoitajat joutuvat yhä useammin suunnittelemaan oman toimintaansa muun työn ohessa tai omalla ajalla kotona.

Moniammattinen tiimi ja sen toimiva työskentely ovat olleet päiväkotien rikkaus. Tiimin jäsenillä on jo koulutustaustan perusteella toisiaan täydentäviä taitoja. Lisän tuovat kokemus ja erilaiset mielenkiinnon kohteet. Jokaisen ammattilaisen tuleekin voida kirkastaa omaa osaamistaan ja tuoda se osaksi moniammatillisen tiimin yhteisen osaamisen rakentamista.

Tiimityö vaatii vuorovaikutustaitojen lisäksi myös ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja. Hyvin toimivan tiimin työskentely on enemmän kuin yksilösuoritusten summa. Yhteisymmärrystä ja yhteisiä tavoitteita ei synny ilman kommunikointia ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Moniammatillisen tiimityö on mahdollisuus – ei uhka ja sitä pitää kaikin keinoin vahvistaa!

Kommentit

Käyttäjän Tina Larsson kuva

Meillä Luodossa on joka viikkoinen palaveri kaikilla osastoilla meidän päiväkodissa. Opettajilla myös oma palaveri.Meillä palaveri on kun lapset ovat huilimassa, osastolle jolla on palaveri tulee hoitaja toiselta osastolta huilihuoneeseen.Tietty näin ei voi toimia kaikilla Suomen päiväkodeissa koska voi olla tosi levottomia lapsiryhmiä joissa tämä ei toimisi.