kuva: iStock

Pikakoulutus ei ratkaise varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaa

”Haluatko päästä kiinni käytännön työhön lasten parissa lyhyellä koulutuksella? Rekrytoiva koulutus lastenhoidon avustaviin tehtäviin”, kirjoitetaan Stadin ammatti- ja aikuisopiston, Ohjaamo Helsingin sekä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ilmoituksessa. Asiaan liittyvässä tiedotteessaan  Helsingin varhaiskasvatusjohtaja kirjoittaa kehittävänsä varhaiskasvatuksen sijaistoimintaa etsimällä uusia ratkaisuja. 

Varhaiskasvatuksessa puhututtaa nyt pikakoulutus, jossa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tutkinnon osa ”kasvun ja osallisuuden edistäminen”. Hakuilmoituksessa luvataan myös, että koulutuksen aikana karttuu ymmärrys lasten kehitysvaiheista, ryhmähallinta- ja ohjaustaidot kehittyvät, teoriaoppeja pääsee hyödyntämään myös käytännössä työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta ja koulutuksen aikana tutustuu eri päiväkoteihin ja erilaisiin päiväkotiryhmiin. Kuulostaa hyvältä vai kuulostaako?

Varhaiskasvatuslaissa määritellään henkilöstön kelpoisuusehdot. Pelkät osatutkinnot tai pikakoulutukset tuottavat puutteellista osaamista, mikä heikentää varhaiskasvatuksen laatua ja turvallisuutta. Tutkintoon johtava koulutus on laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että rekrytoitavilla työntekijöillä on tehtävään nähden riittävä koulutus ja osaaminen. Työnantaja huolehtii siitä, että varhaiskasvatuslaissa asetetut tavoitteet toteutuvat ja varhaiskasvatus on laadukasta ja turvallista. Koulutettu varhaiskasvatuksen henkilöstö on avainasemassa.

Työvoimapulan seurauksena lastenhoitajat/lähihoitajat tekevät lastentarhanopettajan töitä ja heidän tilalleen lastenhoitajan tehtäviin otetaan pikakoulutettuja henkilöitä. Tilanne ei tule parantumaan uuden varhaiskasvatuslain myötä – päinvastoin.

Laissa säädetyn henkilöstömitoituksen tulee toteutua, mutta ei ole yhdentekevää ketä päiväkodissa on töissä. Kyse ei ole hoitavista käsistä tai valvovista silmistä vaan koulutuksen saaneista varhaiskasvatuksen ammattilaisista.

Lapset viettävät suuren osan päivästä päiväkodissa vanhempien luottaessa siihen, että toiminta on ammattilaisten suunnittelemaa ja toteuttamaa laadukasta ja turvallista koko päivän ajan.

Varhaiskasvatus tulee tehdä houkuttelevaksi alaksi, johon ei pikakoulutuksia tarvita. Avainasemassa on pysyvä henkilökunta ja toimiva sijaisjärjestelmä, joka perustuu vakinaiseen varahenkilöjärjestelmään. Toinen varma keino saada ala houkuttelevaksi on alan palkkauksen saattaminen ansaitsemalleen tasolle.