Kuntoutusta tarvitaan kriisitilanteen aikanakin

Kela suosittaa korona-aikaan etäkuntoutusta. Kasvokkain tapahtuva terapia on mahdollista terapeutin ja kuntoutujan yhteisellä sopimuksella. Terapeutit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, ja he osaavat vähentää tartunnan riskiä suojautumalla.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Fysio- ja toimintaterapia on monelle toimintakykyrajoitteiselle ehdottoman tärkeää, jotta toimintakyky säilyy, arki sujuu ja läheisten apuun turvautuminen olisi kohtuullista. Pahimmassa tapauksessa kuntoutuksen puute voi johtaa sairaalahoitoon, mikä kuormittaa turhaan palvelujärjestelmää, lisää tartuntavaaraa ja kustannuksia.  Koronavirukseen sairastuminen pitää ottaa vakavasti ja lähikontakteja pitää välttää, mutta koronariski ei voi olla ainoa peruste lakkauttaa terapioita, kuten nyt on tapahtunut. Epidemia voi kestää useita viikkoja, jopa kuukausia. Tärkeitä kuntoutusjaksoja tulee jatkaa.  

Kela teki alkuviikosta päätöksen, että koronavirustilanteen takia kaikki Kelan järjestämät kasvokkain tapahtuvat läsnäkuntoutuspalvelut keskeytetään eikä uusia terapioita aloiteta toukokuun loppuun mennessä. Ainoastaan etäkuntoutus olisi sallittua.  

Osallistuin Tehyn edustajana maanantaina Kelan järjestämään palaveriin, jossa painotin, että kaikkia läsnäterapioita ei pidä lakkauttaa, vaan jatkaa esimerkiksi kotikäynteinä. Terapioiden keskeyttäminen aiheuttaisi joidenkin asiakkaiden toimintakykyyn peruuttamattomia muutoksia. Heille voisi tulla esimerkiksi jäykistymiä tai hengityskapasiteetti voi heikentyä. Vaarassa ovat etenkin neurologisia sairauksia sairastavat, joille oikea-aikainen terapia on ensisijaisen tärkeää. Valitettavasti näkökulmallani ei ollut tuossa vaiheessa vaikutusta Kelan tekemään päätökseen.  

Onneksi Kelan hallitukseen vaikuttaminen tepsi ja torstaina Kela teki uuden päätöksen. Perjantaina julkaistun ohjeen mukaan Kela edelleen suosittaa etäterapian toteuttamista, mutta kasvokkain tapahtuva terapia on mahdollista terapeutin ja kuntoutujan yhteisellä sopimuksella. Hyvä näin! 

Kuntoutuspalvelujen jatkamista tukee myös sosiaali- ja terveysministeriön perjantainen ohjeistus, jonka mukaan kuntien on turvattava asiakkaiden oikeus saada tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yksilöllisiä tarpeita vastaavasti. Poikkeusoloissa on kiinnitettävä erityistä huomiota erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen. Tartuntatautilaki ei oikeuta lakkauttamaan kategorisesti yksittäistäkään palvelua kokonaisuudessaan. Siten myös kuntoutus, mukaan lukien kuntoutusohjaus ja ennalta ehkäisevät palvelut, tulisi jatkua yksilöllisen tarpeen mukaisesti.    

Kelan tiistaina tekemä päätös ehti saada aikaan jo paljon pahaa. Kuntoutujille tuli pelko ja hätä: miten pärjätä ilman tarvitsemaansa terapiaa. Yrittäjille asia oli shokki. Toiset ilmoittivat itkien asiakkailleen, että terapiaa ei voi enää jatkaa, toiset ryhtyivät lomauttamaan työntekijöitään, ja jotkut aloittivat jo yritystoiminnan lopettamistoimet.  

Kelan aiempi päätös sai myös sairaanhoitopiirit keskeyttämää samantyyppiset terapiat. Maksusitoumuksella terapiaa saavat asiakkaat ovat akuutissa kuntoutusvaiheessa olevia henkilöitä. He ovat juuri sairastuneita tai toipuvat leikkauksesta. Toivotaan, että myös nämä hätiköidyt päätökset muuttuvat. 

Uhkana on, että Suomesta loppuvat pienet ja keskikokoiset kuntoutuspalvelujen tuottajat ja kaikki keskittyy isoihin ketjuihin. Onko meillä kriisin jälkeen riittävästi tarjolla erityisasiantuntemusta omaavia terapeutteja? Erityisosaaminen rakentuu pitkäaikaisesta kokemuksesta ja kouluttautumisesta. 

Etäkuntoutusta voidaan käyttää monissa terapiatilanteissa, kunhan palveluntuottaja hankkii tarvittavat välineet ja suojatun yhteyden. Kaikkia palveluja ei voi kuitenkaan korvata etäyhteydellä, vaan terapian toteutumiseen tarvitaan fyysistä läheisyyttä –  käsiä ja kosketusta. Terapeutit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, ja he osaavat vähentää tartunnan riskiä suojautumalla.   

Terapeutit, te teette erittäin tärkeää työtä asiakkaittenne parhaaksi näinä vaativina aikoina. Tehy tukee teitä seuraamalla tilannetta ja reagoimalla siihen tarpeen mukaan. 

Jäsentemme tueksi on kerätty ohjeita ja tietoa koronatilanteen ja valmiuslain vaikutuksista työpaikoilla. 

Ohjeita yrittäjille. Päivitämme ohjeita.