Hoivakodin asukkaiden toimintakyky vaarassa laskea eristyksessä – fysioterapiaa hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan

Fysio- ja toimintaterapeutit voivat eri keinoilla tukea asukkaiden toimintakykyä koronaepidemian aikana.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Koronavirus on saavuttanut myös hoivakodit. Tartunnan saaneet eristetään huoneisiinsa. Tämän lisäksi kaikki muutkin saman yksikön asukkaat pidetään huoneissaan, kunnes tartunnan saanut on parantunut. Paremmassa tilanteessa eivät ole omissa kodeissaan asuvat ikäihmiset. Joissain kunnissa on tehty kategorinen päätös, että kotikuntoutus on keskeytetty sairaalasta kotiin palaavan asiakkaan kontrollikäyntiä lukuun ottamatta.  

Miten vanhusten toimintakyvylle käy, kun he viettävät aikaansa pienissä huoneissaan tai kodeissaan eristettynä pahimmassa tapauksessa viikkojen, kuukausien ajan?  

Kaikki hoivakodit eivät ole ennen poikkeustilaakaan pystyneet tukemaan asukkaidensa omatoimisuutta riittävästi. Syynä ovat pula hoitajista ja esimerkiksi fysio- ja toimintaterapeuttien ammattitaidon vähäinen käyttö. Kulkeminen yhteiseen ruokailuun, seurustelutiloihin ja mahdolliset yhteiset jumppatuokiot sekä ulkoilut ovat kuitenkin pitäneet yllä asukkaiden aktiivisuutta ja lisänneet sosiaalista kanssakäymistä. Läheisten vierailuilla on ollut myönteinen vaikutus asukkaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen tilanteeseen. 

Nyt kaikki yhteinen toiminta ja ulkopuolisten vierailut on kielletty, jotta virus ei leviä. Muutaman asukkaan kokoontuminen ja ulkoilu turvavälit huomioiden ovat vielä mahdollisia siihen asti, kunnes ensimmäinen tartunta hoivakodissa havaitaan. Sen jälkeen elämä rajoittuu omaan huoneeseen.  

Toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeää poikkeustilanteen aikanakin. Yksi keino tähän on fysio- ja toimintaterapeuttien ammattitaidon hyödyntäminen.  

Aluehallintoviraston mukaan asiakkaan terveydelle ja toimintakyvylle välttämättömät asiakastapaamiset tulee toteuttaa. Monet hoivakodit ovat kuitenkin määritelleet fysioterapeutit ulkopuolisiksi vierailijoiksi ja estäneet heidän käyntinsä. Onneksi joissakin paikoissa tilanne on muuttunut: hyvästä aseptiikasta huolehtivat fysioterapeutit saavat olla mukana asukkaiden arjessa. 

Mitä tehdä, jotta ylimääräisiä fyysisiä kohtaamisia vältettäisiin, mutta asukkaiden liikunta- ja muuta toimintakykyä pystyttäisiin pitämään yllä? Etäkuntoutus on toiminut monella, mutta muistisairas ei ilman apua selviä videoyhteyksistä. Myöskään tarvittavia välineitä tai niiden käytön osaamista ei hoivakodissa aina ole.  

Yksi keino on ohjata jumppatuokioita hoivakodin ikkunoiden ulkopuolella – toimii ensimmäisen kerroksen ikkunoihin. Muutamissa kunnissa on lähdetty toteuttamaan parvekejumppaa taloyhtiöiden ja palvelutalojen pihalla. Hyvä idea käytettäväksi laajemminkin. 

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
23.4.2021
Työelämäopas
17.3.2021