Eduskunnan uusi kuntoutusverkosto on tärkeä askel kuntoutukselle

Eduskuntaan on perustettu kuntoutusverkosto, jonka tehtävänä on edistää kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassamme. Tehy tekee yhteistyötä uuden verkoston kanssa.

Kuvateksti
kuva: Harri Nurminen

Kuntoutusverkoston puheenjohtajaksi valittiin fysioterapeutti, kansanedustaja Noora Koponen. Varapuheenjohtajaksi nimettiin kansanedustaja Matti Semi ja sihteeriksi erityisasiantuntija Päivi Opari Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTEsta. Verkosto on avoin kaikille kansanedustajille ja jo nyt lähes joka eduskuntapuolueesta on yksi tai useampi edustaja mukana.

Verkoston perustamiskokouksessa nostettiin esille samoja tavoitteita, mitä Tehy on linjannut kuntoutuksesta. Kuntoutuksen varhainen toteaminen ja oikea-aikainen toteutus parantaa toiminta- ja työkykyä, nopeuttaa sairaalasta kotiutumista, vähentää muiden palvelujen tarvetta ja säästää kustannuksia. Myös asiakkaan oikeus kuntoutuspalveluihin on taattava. Tämän merkitys on korostunut korona-aikana. Kuntoutus on nivottava osaksi saumatonta palveluketjua sote-uudistuksessa. Monimuotoinen kuntoutus on taattava ikäihmiselle hänen toimintakykynsä eri vaiheissa.

Tehy kannattaa kuntoutuksen kehittämistä uudistamiskomitean 55 ehdotuksen mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriössä ehdotusten eteenpäin viemiseksi valmistellaan kuntoutuksen uudistamisen tiekarttaa, joka valmistunee vuoden loppuun mennessä. Nämä asiat ovat myös eduskunnan verkoston asialistalla.

Aloitteen eduskunnan kuntoutusverkoston perustamisesta teki KUVE-verkosto, joka on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto. Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö.

Kuntoutuksen edistäminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä, joten siksi olen iloinen saadessani olla mukana eduskunnan kuntoutusverkoston perustamisessa ja sen toiminnassa.

Eduskunnan verkoston ja KUVEn yhteistyö alkaa jo syksyn aikana, jolloin sovitaan tarkemmin verkoston tavoitteista, toimintatavoista ja sisällöistä. Varsinainen toiminta käynnistyy alkuvuodesta. KUVE tarjoaa laaja-alaisen asiantuntemuksensa eduskunnan verkoston käyttöön. Kuntoutus on ajankohtaisempaa kuin koskaan ja siksi tarvitaan kaikkien voimavarat käyttöön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.