Hyvä maine kiirii siinä missä huonokin

Tähän aikaan vuodesta kilpaillaan työpaikoilla kesäsijaisista. Ja yhä useammin myös vakituisista sote- ja kasvatusalan ammattilaisista. Alan veto- ja pitovoima on kasvava huolen aihe.

Yleisesti on tiedossa, että alan veto- ja pitovoimaan vaikuttaa kaksi seikkaa ylitse muiden: työolot ja palkkaus. Työoloihin ja työilmapiiriin on työnantajan, esimiehen ja koko työyhteisön mahdollista vaikuttaa.

Millainen työpaikkaa houkuttelee? Tähän on varmasti yhtä monta vastausta kuin on lukijaakin. Monet tekijät ovat kuitenkin yleisiä. Hyvä työpaikka on sellainen, jossa saa tehdä parhaansa, saa käyttää koko osaamistaan, saa vaikuttaa omaan työhönsä, saa osallistua kehittämiseen, tulee kuulluksi ja jossa työtä arvostetaan.

Hyvä työpaikka on sellainen, jossa johtaminen on oikeudenmukaista ja työntekijöihin luotetaan. Hyvässä työpaikassa saa palautetta ja sitä uskaltaa myös antaa. Hyvässä työpaikassa kohdellaan työntekijöitä tasapuolisesti. Hyvän työpaikan merkki on myös se, että noudatetaan lakeja, asetuksia ja työehtosopimuksia. Kivat työkaverit ovat ehdottomasti plussaa.

Alan kamppaillessa veto- ja pitovoima -ongelman kanssa onkin hyvä pysähtyä miettimään onko oma työpaikka sellainen, jonka maine houkuttaa työntekijöitä vaiko päinvastoin. Ja miten kukin puhuu omasta työstään, omasta työpaikasta ja koko alasta.

Alan opiskelijat ovat tulevaisuuden työkavereita. Kun opiskelijat kohdataan arvostavasti ja asiallisesti on suuri todennäköisyys, että he haluavat palata tuttuun paikkaan kesätöihin tai keikkalaisiksi ja ehkä jopa vakituisiksi työntekijöiksi. 

Monet työpaikat ovat hyvän työpaikan maineessa ja niihin halutaan töihin. Valitettavasti on myös niitä työpaikkoja, joiden maine on vastakkainen ja ovi käy tiheään. Työnantajien on hyvä pysähtyä miettimään: Mikä on hyvän maineemme salaisuus? Onko meidän maineemme sellainen, joka houkuttelee työntekijöitä?

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
23.3.2021
Työelämäopas
31.3.2021