Toinen aalto syksyllä on mahdollinen – opiskelijoiden harjoittelut turvattava

COVID-19-pandemian vuoksi tänä keväänä peruuntui noin 1650 sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden harjoittelujaksoa yliopistosairaaloissa. Syksylle ja ensi lukuvuodelle jää melko paljon harjoitteluja suoritettavaksi. Siksi on tärkeä arvioida kaikki mahdollisuudet, joilla turvataan työpaikalla tapahtuva oppiminen.

Kuvateksti
Kuva: Mikko Nikkinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat tarjoavat vuosittain ohjatun harjoittelun paikkoja useille eri koulutusorganisaatioiden opiskelijoille. Viime vuonna 2019 yliopistosairaaloissa sosiaali- ja terveysalan toisen ja ammattikorkeakouluasteen opiskelijat suorittivat yhteensä 13812 harjoittelujaksoa. 

Ohjattu harjoittelu tulee turvata myös COVID-19-pandemian aikana. Harjoittelu varmistaa, että opiskelijoiden osaaminen kehittyy, ammatillisuus kasvaa ja valmistumisen viivästyksen mahdollisuus vähenee.  Opiskelijalle tulee järjestää hänen ammattitaitoansa ja osaamistaan edistävä harjoittelupaikka yhteistyössä oppilaitosten ja työpaikkojen kanssa.  

Valtakunnallisen opiskelijaohjauksen kehittämisverkoston johtoryhmä on ottanut kantaa opiskelijoiden harjoitteluiden toteuttamiseksi COVID-19 pandemian mahdollisen toisen aallon aikana. Ryhmä tähdentää, että työpaikkojen ja oppilaitosten omat ohjeistukset ovat ensisijaisia.  

Kannanoton mukaan harjoittelu voidaan toteuttaa poikkeustilanteessakin, jos osapuolet hyvässä ja joustavassa yhteistyössä sopivat uudesta harjoittelupaikasta ja ajankohdasta. Opiskelijan ja oppilaitoksen pitää puolestaan perehtyä tulevan harjoittelupaikan COVID-19-ohjeistuksiin. Harjoittelun aikana opiskelijoihin sovelletaan samoja ohjeistuksia kuin työelämäorganisaatioiden henkilöstöön COVID-19 pandemian aikana.  

Esimerkiksi HUS:ssa lähdetään syksyllä liikkeelle normaalisti ja korostetaan ajantasaisen ohjeistuksen noudattamista jokaisen harjoittelujakson kohdalla. Opiskelijoita koskevat samat ohjeet ja säännöt kuin HUS:n muutakin henkilöstöä. 

Koulutusorganisaatiot huolehtivat, että opiskelijoilla on ennen jokaisen harjoittelujakson alkua riittävät tiedot ja taidot infektioiden torjunnasta ja tavanomaisista varotoimista. 

Harjoittelujakson mahdollisen keskeyttämisen ja perumisen tulee perustua viranomaisten suosituksiin ja työelämäorganisaation päätökseen. 

Monissa organisaatioissa jo keväällä tehty nopeasti viralliset toimintaohjeet ja päätökset siitä, miten opiskelijoiden työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan. 

Tehy on ottanut kantaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoitteluista opetus- ja kulttuuriministeriöön.