Kuva: Jaakko Martikainen

Opiskelijoiden valmistuminen on turvattava

Tehy painottaa opetus- ja kulttuuriministeriölle 6.4. jättämässään lausunnossa, että poikkeustilanteessa on tärkeää huolehtia opintojensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden valmistumisesta.

Opintojen viivästyminen ja työharjoittelujen peruminen aiheuttaa huolta sote-alalla. Oppilaitokset ovat siirtyneet etäopetukseen ja useat organisaatiot peruneet opiskelijoiden työharjoitteluja. Jos työharjoittelu perutaan, opiskelija ei pysty suorittamaan opintoja, joiden perusteella hän voisi toimia laillistetun ammattihenkilön sijaisena.

Tehy muistuttaa, että on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat saavat suorittaa työharjoittelun ja tutkinnon valmiiksi. Koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa tarvitaan jokaista terveydenhuollon ammattihenkilöksi valmistuvaa ja loppuvaiheen opiskelijaa, joka voi toimia laillistetun ammattihenkilön sijaisena.  

Tehyn näkemyksen mukaan koulutuksen järjestäjien ja työpaikkojen tulee tässä tilanteessa tehdä yhteistyötä niin, että sote-alan opiskelijoiden valmistuminen sujuu normaalissa aikataulussa. On tärkeää, että työpaikat ja koulutuksen järjestäjät saavat konkreettiset toimintaohjeet, miten opetus ja ohjaus järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla.

Tehy korostaa myös, että harjoittelupaikat tulee tarjota eettisesti kestävällä tavalla ja opiskelijoita kohdella oikeudenmukaisesti.

Tehyn kannanotto on alla liitteenä.

Liitetiedostot: 
6.4.2020 Kannanotto sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden harjoittelun turvaamiseksi

Pidämme tärkeänä, että työpaikat ja koulutuksen järjestäjät saavat konkreettiset toimintaohjeet siitä, miten opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla. Etäopiskelua, digitaalisia oppimisympäristöjä sekä itsenäistä opiskelua tulee laajasti hyödyntää opiskelijoiden turvallisuutta vaarantamatta.