Opiskelijoiden harjoitteluihin etsittävä ratkaisuja – kaikki ei voi jäädä syksyyn

Koulutuksen järjestäjien ja työpaikkojen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä niin, että sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat valmistua normaalissa aikataulussa. Työpaikoilla voitaneen nyt arvioida uudelleen opiskelijoiden mahdollisuudet työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat joutuvat murehtimaan mahdollista valmistumisen viivästymistä, jonka covid-19-pandemia on aiheuttamassa. Pandemia on vaikuttanut sekä oppilaitosten että työpaikkojen käytäntöihin. Hallituksen linjauksen mukaan tulisi kuitenkin järjestää opetus niin, että valmistuminen ei viivästy kohtuuttomasti.

Kevään valmistuminen on viivästymässä syksyyn, koska oppilaitokset ovat ilmoittaneet siirtyneensä kokonaan etäopetukseen. Esimerkiksi simulaatio-opetusta ei voida etänä toteuttaa. Useat organisaatiot ovat peruneet opiskelijoiden harjoittelut, eikä opiskelijoille ole tarjottu vaihtoehtoisia tapoja suorittaa opintoja.

Jotkin oppilaitokset ovat arvioineet, että noin puolet harjoitteluista on peruuntunut. Näyttää siltä, että harjoitteluiden keskeyttäminen ja peruminen on kohdistunut opintojen aikaisemmassa vaiheessa oleviin opiskelijoihin. AMK- opiskelijoiden (alle 100 op suoritettuna) harjoittelut keskeytettiin, eikä uusia harjoitteluja toteuteta toistaiseksi.

Näytön toteuttamisesta vastaa koulutuksen järjestäjä. Näyttö toteutetaan työpaikoilla käytännön työtilanteissa. Laki ammatillisesta koulutuksesta mahdollistaa sen, että perustellusta syystä näyttö voidaan järjestää myös muualla kuin työpaikalla. Kaikkea ei ole mahdollista tehdä etänä: esimerkiksi sairaanhoitajakoulutuksessa tulee olla kliinistä harjoittelua 2 300 tuntia suorassa potilastyössä.

Organisaatiot ovat nyt tehneet koronapotilaiden hoitoa edellyttävät valmistelut ja kouluttaneet henkilöstöä. Nyt ne voinevat myös arvioida uudelleen opiskelijoiden mahdollisuudet työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Monissa organisaatioissa onkin tehty nopeasti viralliset toimintaohjeet ja päätökset siitä, miten opiskelijoiden työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan.

AMK-opiskelijat (100 op tai enemmän) sekä keväällä valmistuvat lähihoitajat jatkavat harjoittelua sovitusti toistaiseksi. He aloittavat uudet harjoittelujaksonsa normaalisti. Mikäli tilanne yksikössä muuttuu, harjoittelu voidaan joutua keskeyttämään. Keväällä ja kesän alussa valmistuvat opiskelijat voivat mahdollisesti jatkaa harjoitteluaan palkallisessa työssä, joka voidaan muokata osaksi opintoja.

Ratkaisuista huolimatta syksylle ja ensi lukuvuodelle jää melko paljon harjoitteluja suoritettavaksi. Siksi olisikin erittäin tärkeä arvioida kaikki mahdollisuudet, joilla voitaisiin turvata työpaikalla tapahtuva oppiminen.

Opiskelijoita huolestuttaa myös oma turvallisuus. Oppilaitokset osaavat järjestää muun muassa etäopiskelua, hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tukea itsenäistä opiskelua.

Opintojen etenemisen lisäksi huolta aiheuttaa toimeentulo. Kela vastannut helpottamalla muun muassa ilmoitusvelvollisuutta opiskelussa tapahtuvista muutoksista. Opintotuen maksaminen jatkuu, vaikka opinnot keskeytyvät tilapäisesti.

Tehyn kannanotto sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoitteluista opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
23.3.2022
Työelämäopas
7.4.2021