kuva: iStock

Eikö Esperi Caren laaturyhmän puheenjohtaja Jaakko Valvanne tiedä mikä vanhustyössä on oikeasti pielessä?

Esperi Care Oy:n laaturyhmän puheenjohtajaksi palkattu emeritusprofessori Jaakko Valvanne väittää, että vanhuspalvelujen kriisiin on ajauduttu, koska ”pielessä ovat asenne, ammattitaito ja johtaminen” (Helsingin Sanomat 5.4.).

Enempää hakoteillä tuskin voisi olla. Vanhustenhuollon kriisi on kytenyt jo vuosikymmenet.  Suomessa ei ole haluttu panostaa laadukkaaseen vanhustenhuoltoon.  Asiantuntijat, kuten esimerkiksi yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger, ovat tuoneet esiin, kuinka Suomessa panostetaan huomattavan vähän vanhustenhuoltoon.

Kröger esitti tammikuussa Ylen haastattelussa, että miljardi euroa vuodessa lisää nostaisi vanhustenhuollon rahoituksen pohjoismaiselle keskitasolle https://yle.fi/uutiset/3-10618988

Mutta päättäjät ajattelevat toisin. Kuluneella hallituskaudella vanhustenhoitoa on kuritettu oikein olan takaa: Vanhustenhuollon laatusuosituksesta tehtiin säästösuositus, tavoitteena 33,5 miljoonan euron säästöt tämän vuoden loppuun mennessä. Lisäksi STM:n kuntainfossa ohjeistettiin laskemaan hoiva-avustajat kokonaisuudessaan henkilöstömitoitukseen. Mainittakoon vielä vanhuspalvelulain muutos, jossa poistettiin erityisasiantuntemuksen vaatimus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön, geriatrian lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen sekä suunterveydenhuollon osalta. Säästötavoite 14,9 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettuna vanhustenhuoltoa on kuritettu siis ainakin yli 48 miljoonan euron verran!

Yksityisen hoivan kriisi on puolestaan johtunut yritysten voiton tavoittelusta ja kuntien epäterveestä kilpailusta. Samaan aikaan kun tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa asiakkaat ovat yhä huonompikuntoisia, sote-jätit ovat toteuttaneet säästötavoitteita, jotka ovat johtaneet hoidon laadun rapautumiseen, potilasturvallisuuden vaarantumiseen sekä inhimilliseen kärsimykseen. Saattohoitokin on ollut retuperällä henkilöstön vähyyden vuoksi. Kuntoutushenkilöstöä ei ole ollut.

Tehyn jäsenet ovat kertoneet vuosien ajan, että he eivät voi tehdä laadukasta hoitotyötä eettisiä periaatteita kunnioittaen. Kiire ja yksintyöskentely aiheuttavat hoitovirheitä, asukkaita makuutetaan, ei ehditä viemään vessaan, virikehetket ja ulkoilut jäävät toteuttamatta jne.

Työnantajista Esperi on ollut omassa luokassaan. Esperi on kovaotteisesti toteuttanut säästötoimia sekä tietoisesti ruokkinut vaientamisen kulttuuria. Nyt emeritusprofessori Valvanne kertoo olevansa ilahtunut siitä, että Esperin työntekijät ovat ottaneet laaturyhmän perustamisen hyvin vastaan.

Eikö Esperin johto ole kertonut Valvanteelle, että hoitohenkilöstö on vuosia peräänkuuluttanut Esperiltä mahdollisuutta tehdä työnsä laadukkaasti? Valvanteen alentuvasta kommentista päätellen ei.

Haastattelussa Valvanne jatkaa ”usein olen kuullut väitettävän, että olemme ammattitaitoisia, mutta meitä on liian vähän”. Valvanteen mukaan kumpikaan väite ei pidä paikkaansa. Hoitotyön ammattilaisten puolesta totean, että Valvanne on pahasti hakoteillä.

Entäpä laadukas johtaminen? Kautta linjan sote-jätit ovat vieneet yksikön johtajilta vallan päättää yksikön asioista. Vain vastuu on jäänyt. Esimiehet eivät ole edes saaneet itsenäisesti vastata työvuorosuunnittelusta.  Työvuoroluettelot on määrätty lähetettäväksi aluejohtoon, jossa tunteja leikataan.

Johtajilla ja esimiehillä ei myöskään ole ollut oikeutta palkata sijaisia kuin enintään lyhytaikaisiin poissaoloihin. Tässä voimmekin olla Valvanteen kanssa samaa mieltä: johtamiseen ja esimiestyöhön on panostettava. Esimiesten määrää ei voi vähentää ja heillä on oltava terveydenhuollon ammattihenkilötausta ja johtamiskoulutus.