Muutosvoimaa eduskuntavaaleihin

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Vihdoin toteutetaan sote-uudistus. Kevään aikana pidetään myös eduskuntavaalit. Jatkossa hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Valtio rahoittaa toimintaa. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset jäävät kuntien palvelukseen.

Eduskuntavaaleissa tullaan ratkaisemaan, millaiset sote-palvelut meillä on tulevaisuudessa. Muutos parempaan voi toteutua vain, jos siihen on todellista tahtoa ja kykyä jatkuvaan uudistumiseen.

Nyt jos koskaan on vaaleissa valittavien kansanedustajien keskityttävä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen. Tarvitaan roppakaupalla todellista muutosvoimaa.

Siksi Tehy on koonnut tuleville päättäjille oman sote-paketin – Muutosvoima-mallin helpottamaan päätöksentekoa.

Muutosvoima-mallissa kansanedustajille annetaan kolme kovaa keinoa sote-palveluiden parantamiseen.

  1. Raha
  2. Pelisäännöt
  3. Osaavat tekijät

Ilman riittävää rahoitusta ei ole mahdollista järjestää laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita. Suomessa sote-palveluiden rahoituksen osuus bruttokansantuottesta on selvästi alle muiden Pohjoismaiden tason. Siksi hyvinvointialueiden rahoitusta on lisättävä.

Sote-palveluiden tuottamiseksi tarvitaan napakkaa lainsäädäntöä, joka ohjaa palveluiden tuottamista. Myös lakien noudattamista on valvottava tarkasti ja lakien noudattamatta jättäminen on sanktioitava.

Ilman koulutettuja ja motivoituneita sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisia ei ole mahdollista järjestää laadukkaita sote-palveluita. Pidetään osaajista kiinni parantamalla palkkausta ja työoloja!