Toiseen aaltoon on ollut aikaa valmistautua

Koronan toinen aalto lähestyy uhkaavasti, mutta olemmeko valmiita sosiaali- ja terveydenhuollossa?

Kuvateksti
Lehtikuva / Roni Lehti

Ensimmäinen aalto yllätti meidät housut kintuissa ja puutteita oli suojaimissa, ohjeissa ja vaarojen arvioinnissa poikkeustilanteessa. Suojainten käyttöä rajoitettiin ja niistä oli puutetta. Ohjeita tuli runsaasti, mutta välillä ne olivat hyvinkin ristiriitaisia. Viranomaisten ohjeet keskittyivät asiakkaiden ja potilaiden suojaamiseen. Työntekijöiden huoli oli, kuka huolehtii heistä.  

Työnantajalle kuuluu suojeluvastuu, joka perustuu vaarojen arviointiin. Arvioinnissa pitää tunnistaa koronaepidemian tuomat vaarat työssä ja etsiä toimenpiteet, joilla ne poistetaan. Jos vaaraa ei voida kokonaan poistaa, toteutetaan toimenpiteet, joilla riski pienennetään hallittavalle tasolle. Henkilösuojaimet ovat yksi toimenpide, jolla vaaraa voidaan poistaa tai riski altistumiselle saadaan mahdollisimman pieneksi. Mutta mikä on henkilösuojaimien tilanne työpaikoilla?  

Selvitimme erikoissairaanhoidon työsuojeluvaltuutetuilta, mikä heidän organisaatioissaan on suojautumistilanne. Kesäaika on ollut rauhallisempaa, ja se aika olisi pitänyt hyödyntää valmistautumalla koronaepidemian toiseen aaltoon. Selvityksessä tuli esille, että työnantajat olivat kyllä tehostaneet suojainten hankintaa, mutta suojautumisessa oli edelleen puutteita. Huolestuttavaa on erityisesti se, että yli puolet työsuojeluvaltuutetuista arvioi, että työturvallisuudessa on ollut puutteita sekä henkilöstöpulan että suojainpuutteiden vuoksi.

Koronan toinen aalto tulee, mutta nyt se ei yllätä meitä. Terveet työntekijät ovat kultaakin kalliimpia, joten heidän turvallisuutensa pitää olla prioriteetti numero yksi. Jos nyt joku väittää, että ei ole ollut mahdollisuutta varautua toiseen aaltoon, ei hän ole ymmärtänyt nostaa housuja kintuista koko aikana.

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
6.4.2021
Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
24.9.2021