Kuva: Jaakko Martikainen

Tehy valvoo vahvasti myös varhaiskasvatuksen työntekijöiden etuja

Neuvottelukierroksella liikkuu monenlaisia huhuja, spekulaatioita ja vääriä käsityksiä. Kannattaa muistaa, että Tehy ajaa kaikkien jäsentensä etua.

Tehy hakee kevään työehtosopimusneuvotteluissa palkankorotuksia ja tasa-arvo-ohjelmaa koko koulutetulle hoitohenkilöstölle, joka työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa. Tehy neuvottelee tulevaisuudessa edelleen Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES), jonka piirissä kuntien varhaiskasvatuksen henkilöstö työskentelee.

Tehyn yksi tavoite neuvottelukierroksella on koulutetun sote-henkilöstön oma sopimus kuntasektorilla. Kun tavoite saavutetaan, koko sote-henkilöstö siirtyy oman sopimuksen piiriin. Varhaiskasvatuksen työntekijät pysyvät KVTES:ssä, koska varhaiskasvatus on nykyään osa opetustointa.

Tehyllä on myös vain varhaiskasvatusta koskevia neuvottelutavoitteita, kuten vaateraha. Lisäksi on tavoitteita, jotka liittyvät suunnitteluajan käyttöön.

Tehy on Suomen suurin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö. Tehy edustaa laajasti eri ammattiryhmiä ja kaikkia tasapuolisesti. Päiväkodeissa työskentelee useiden liittojen jäseniä, mutta Tehyllä on erityinen asema ja vahvuus edunvalvonnassa: se edustaa sekä lastenhoitajana että myös varhaiskasvatuksen opettajana toimivia. 

Tehystä tekee erityisen myös se, että Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL ja Tehy muodostavat ison yhteisön var­haiskasvatuksen kentässä. Sekä taloudellinen että ammatillinen edunvalvonta ovat vahvoja. SLaL on yksi Tehyn aikoinaan perustaneista järjestöistä ja ainoa, joka hoitaa vain koulutettujen lastenhoitoalan ammattilaisten ammatillisia asioita.

Tehy neuvottelee työehtosopimukset, jotka määrittelevät työn tekoa työpaikoilla. SLaL puolestaan val­voo ammatillisia etuja, tukee lasten­hoitajien asiantuntemusta, osaamista ja hy­vinvointia sekä ammatillista identiteettiä. Yhdessä järjestöt vaikuttavat lainsäädäntöön ja kou­lutuspolitiikkaan sekä parantavat työelämää puut­tumalla epäkohtiin. Yhdessä ne takaavat vahvan tuen työelämässä ja kuuntelevat jäsenten näkemyksiä työelämästä.

Parhaan ammatillisen ja taloudellisen edunvalvonnan saat kuulumalla sekä Suo­men Lastenhoitoalan Liittoon että Tehyyn!