Seuraavan hallituksen on tehtävä merkittäviä parannuksia varhaiskasvatuslakiin

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen, päättäjille suunnattuihin avainsanoihin, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja Tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään resursseja.

Eduskuntavaalit lähestyvät ja on aika valita uudet päättäjät. Työnsä etuajassa päättänyt hallitus mullisti varhaiskasvatusta lainsäädännön muutoksilla. Mihin suuntaan uusi hallitus kääntää purjeet? Sitä emme vielä tiedä, mutta siihen on mahdollisuus vaikuttaa.

Uuden hallituksen käsissä on tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Kipeimmin tarvitaan muutoksia henkilöstömitoitukseen ja henkilöstörakenteeseen. Myös valvontaan tarvitaan uusia eväitä.

Lasten turvallisuus ja laadukas palvelu edellyttävät riittävää kasvattajahenkilöstöä - kaikkina toimintapäivinä, koko päivän ajan ja kaikissa lapsiryhmissä.

Päiväkotien suuri ongelma on vaikeasti tulkittava varhaiskasvatuslain § 36 eli pykälä, joka mahdollistaa mitoituksesta poikkeamisen. Pykälä on poistettava, sillä vaihteleva ja liian väljä tulkinta johtavat jatkuvaan henkilöstövajeeseen. Lain tulee ryhmäkohtaisesti taata mitoituksen toteutuminen koko päiväkotipäivän ajan.

On selvää, että erityisesti alle kolmivuotiaiden lasten ryhmissä tarvitaan paljon lastenhoitajien osaamista. Ryhmissä tulee jatkossa olla voimassa olevan lainsäädännön mukainen henkilöstörakenne eli kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja yksi varhaiskasvatuksen opettaja. Sen lisäksi, että tämä henkilöstörakenne takaa laadukkaan varhaiskasvatuksen päiväkotien pienimmille, on se myös kustannustehokas ja helpottaa työnantajia rekrytoimaan pysyvää ja työlleen sitoutunutta henkilökuntaa.

Vuonna 2016 voimaan tullut yli 3-vuotiaiden ryhmäkokojen suurentaminen pitää purkaa ja kaikilla yli 3-vuotiailla, niin koko- kuin osapäiväisillä lapsilla, tulee olla sama suhdeluku eli 7 lasta / kasvattaja. Erilaiset suhdeluvut koko- ja osapäiväisillä lapsilla vaikeuttavat ryhmien muodostamista. Lisäksi ne eriarvoistavat lapsia. Osapäiväisesti varhaiskasvatukseen osallistuvat saavat vähemmän läsnäolevaa kasvatushenkilökuntaa ja vuorovaikutusta kasvattajien kanssa suhdeluvun ollessa 13 lasta /kasvattaja.

Usein kuulee, että päiväkotien työntekijöitä kielletään kertomasta lasten vanhemmille henkilöstövajeesta tai liian suurista ryhmistä.

On kuitenkin selvää, että on lapsen etu, että epäkohtiin puututaan. Varhaiskasvatuspalvelujen laadun varmistaminen sekä lain tavoitteiden toteutuminen edellyttävät, että mahdolliset epäkohdat ilmoitetaan avoimesti ja korjataan viipymättä. Tätä varten tulee lakiin kirjata henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus.

Ilmoitusvelvollisuus velvoittaa työntekijää ilmoittamaan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän huomaa tehtävissään epäkohtia tai niiden uhkia. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnistää toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Epäkohtiin puuttumista ei saa haitata henkilökunnan pelko kielteisistä vastatoimista.

Joko tiedät kenelle annat äänesi?