Laske onko päiväkotiryhmäsi oikean kokoinen

Kuvateksti
kuva: iStock

Nyt voit käydä Tehyn sivulla laskemassa onko päiväkotiryhmäsi mitoitus kunnossa.

Oikean mitoituksen laskemiseen vaikuttaa monia asia. Ja monesti se onkin hankala laskea.

Lähdetään helpoimmasta: laskemisessa täytyy tietää kasvattajien määrä. Kasvattajia on 1,2 tai 3. Heitä voi olla enemmän kuin kolme, mutta lapsia saa olla vain kolmen kasvattajan verran.

Yhdellä kasvattajalla voi olla joko 4 alle 3-vuotiasta tai 8 yli 3-vuotiasta tai peräti 13 yli 3-vuotiasta osapäiväistä lasta, jotka ovat paikalla alle 5 tuntia päivässä. Tai sitten sekoitus kaikkia. Ja silloin onkin vaikea laskea, milloin mitoitus on oikea.

Osapäiväryhmässä voi olla enintään 39 lasta eli 13 lasta / kasvattaja. On tärkeä muistaa, että kaikilla alle 3-vuotiailla on sama suhdeluku eli 4 lasta / kasvattaja riippumatta päivän pituudesta.

Lain mukaan yli 3-vuotiaiden mitoitus on 8 lasta / kasvattaja. Monet kunnat ovat kuitenkin päätyneet pitämään aikaisemman lain suhdeluvun, joka on parempi eli 7 lasta / kasvattaja.

Vuorohoidossa on sama mitoitus kuin päiväryhmissä, siitä huolimatta, että tarve omaan mitoitukseen on suuri. Valitettavasti tätä ei ole huomioitu laissa – yrityksistä huolimatta.

Monet lapset ovat osa-aikaisia eli heillä on esimerkiksi 14 päiväkotipäivää kuukaudessa. Lapsia voi olla kirjoilla enemmän kuin lain määräämä mitoitus mahdollistaa, mutta samaan aikaan paikalla saa olla vain mitoituksen sallimissa rajoissa. Jos lapsilla on hoidon tarve samoina päivä ei heitä voi ottaa kirjoille samalle paikalle.

Varhaiskasvatuslaki ja asetus varhaiskasvatuksesta on säädetty noudatettavaksi. Laki määrittää minimi tason eli lapsia voi olla vähemmän kuin laissa on kirjattu. Aina voi tehdä lakitasoa paremmin!

Lasten oikeuksien tulee toteutua kaikessa lasta koskevassa päätöksenteossa. Vaikka lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus tuli Suomessa voimaan jo vuonna 1991, ei lapsen etu aina toteudu varhaiskasvatuksessa. Suomi on sitoutunut takaamaan, että lasten huolenpidosta ja suojelusta vastaavat laitokset ja palvelut noudattavat toimivaltaisten viranomaisten antamia määräyksiä, jotka koskevat erityisesti turvallisuutta, terveyttä, henkilökunnan määrää ja soveltuvuutta sekä henkilökunnan riittävää valvontaa.

Nyt viimeistään on oikea hetki laittaa asiat kuntoon! Tarkista laskurilla onko mitoitus ryhmässäsi kunnossa. Jos lapsia on liikaa, puhu esimiehesi kanssa. Jos tilanne jatkuu, ole yhteydessä luottamusmieheen tai ammattiosastoon. Muutos vaatii rohkeutta, mutta se kannattaa!

Laskurin löydät osoitteesta https://www.tehy.fi/fi/tyoelamaopas/tyosuojelu/henkilostomitoitus-varhaiskasvatuksessa

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
22.3.2021
Työelämäopas
7.4.2021