Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Arvosana hallitukselle välttävä – Sote-soppaa ja kovia lääkkeitä palkansaajille

25.04.2017

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoitteena on ollut nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus. Tätä arvioidaan nyt myös alkuviikosta hallituksen puoliväliriihessä. Hallituksen alkutaival saa palkansaajien kannalta välttävän arvosanan. Sosiaali- ja terveysalan suurimman ammattijärjestön Tehyn näkökulmasta kompurointia on nähty etenkin työelämäkysymyksissä ja sote-uudistuksen tiimoilta.  Hallituskauden alun neuvottelut yhteiskuntasopimuksesta olivat pitkät ja hankalat, vaikka tavoite kohentaa ...

Lue lisää

Ammatin kehittämisen eettinen vastuu kuuluu kaikille

20.04.2017

Yhteinen ja jaettu arvopohja on ammatin tuntomerkki: ammattilainen ei toimi vain omien arvojensa perusteella vaan yhteisesti sovittujen arvojen mukaisesti. Meneillään olevat sosiaali- ja terveydenhuollon muutokset haastavat keskeisesti myös hoito- ja terveysalan ammattilaisen työtä. Toimintaympäristön muutokset, tiedon lisääntyminen, asiakkaan ja potilaan roolin muuttuminen ja ammattilaisten oman aseman vahvistuminen nostavat esiin kysymyksen työtä ohjaavista ammatin arvoista ja niiden merkityksestä.  Eettinen keskustelu hoidon ja terveydenhuollon kaikilla alueilla on erittäin ajankoht...

Lue lisää

Tietävätkö tulevat kuntapäättäjät mikä on lapsen etu?

06.04.2017

Lapsen etu on se, että varhaiskasvatus on suunnitelmallista, tavoitteellista ja turvallista. Lapsen etu on ryhmä, jossa ei ole liikaa lapsia ja jossa on riittävästi koulutettua henkilökuntaa. Lapsen etu on myös se, että jokainen lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi ja jokaiselle on riittävästi aikaa, hoitoa ja huolenpitoa. YK:n lapsen oikeuksien sopimus on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Suomessa lapsen oikeuksien sopimus tuli voimaan vuonna 1991.  Se luettelee lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne. 3. art...

Lue lisää

Sote-uudistuksen valinnanvapaus tuo epävakautta työmarkkinoille

29.03.2017

Sote-uudistukselle asetetut alkuperäiset tavoitteet - palveluiden saatavuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja kustannusten kasvun hillintä ovat kannatettavia ja oleellisia hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen kannalta. Uudistamistarve on syntynyt ihmisten arjen kokemuksista, väestön ikääntymisestä ja siihen liittyvästä palvelutarpeen kasvusta sekä kustannusten kasvun hillinnän välttämättömyydestä.  Uudistumista vauhdittavat työympäristöömme vaikuttavat muutosvoimat kuten digitaalisaatio, robotiikka ja automatisaatio, jotka muokkaavat osaltaa...

Lue lisää

Lähihoitajien työelämätaidot kehittyvät ammattitaitokilpailuissa

13.03.2017

Suomi on menestynyt kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa erinomaisesti.  Kilpailuiden avulla kehitetään lähihoitajakoulutusta ja opiskelijoiden sekä opettajien osaamista. Ammattitaitokilpailut kasvattavat suomalaisen ammatillisen koulutuksen kehittymistä. Skills Finland valitsee ja valmentaa yhdessä oppilaitosten sekä työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa kilpailijat kansainvälisiin loppukilpailuihin. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvat voivat olla vielä ammattiin opiskelijoita tai jo työelämässä. Skills Finlandin taustavoimia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushall...

Lue lisää

Laittomat tilanteet yleisiä päivähoidossa

07.02.2017

Julkisuudessa on jälleen puhuttu ylisuurista päiväkotiryhmistä, melusta ja levottomuudesta sekä henkilökunnan uupumisesta ja riittämättömyyden tunteesta. Laittomia tilanteita on päivittäin kun sijaisia ei palkata ja lain mukaisia mitoituksia ei noudateta. Samaan aikaan opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan varhaiskasvatuslain viimeistä vaihetta. Yksi lakiin kirjattavista asioista on tilapäinen suhdeluvusta poikkeaminen. Vuonna 2015 voimaan tulleessa varhaiskasvatuslaissa on ryhmille kirjattu ryhmäkokokatto. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä saa olla korkeintaan 12 lasta ja yli 3-vuotiaid...

Lue lisää

Milloin kamelin selkä katkeaa?

04.01.2017

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden hätä riittämättömyyden tunteesta on näkynyt viime aikoina päivälehtien yleisönosastojen palstoilla. Useampi alan ammattilainen on kertonut eettisestä stressistä, koska työtä ei voi tehdä niin hyvin kuin pitäisi. Työsuojeluvaltuutetut kertovat esimerkkejä siitä, miten kuntien sote-säästöt leikkaavat myös työturvallisuuteen liittyvistä hankinnoista, kuten esimerkiksi siirtoapuvälineistä tai täydennyskoulutuksesta. Lisäksi sisäilmaston ongelmien vuoksi työskentely väistötiloissa tai jatkuvan remontin keskellä on yleistä. Vastikään Kevan julkaisema julkisen a...

Lue lisää

Rauhallista joulua ja hyvää alkavaa vuotta 2017!

20.12.2016

Pian päättyvää vuotta on leimannut sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu. Soteen liittyvä valinnanvapauslainsäädäntökin saattaa vielä putkahtaa loppuviikosta ennen joulurauhan julistusta. Näin joulun alla toivon maan hallitukselle järkeä toteuttaa maakunta- ja soteuudistus alkuperäisistä tavoitteista tinkimättä ja henkilöstö aidosti mukaan ottaen. Jo viime vuodesta käynnistyneet kilpailukykysopimusneuvottelut ja niihin liittyvät päätökset olivat keväällä raskas savotta. Työehtojen heikennyksiä sisältävä sopimus oli vaikea hyväksyä ja vaihtoehdot huonot. Valintaa tehtiin ruton ja kole...

Lue lisää

Tehyn eettinen toimikunta: Ihmisellä on oikeus omistaa elämänsä loppuun saakka

10.11.2016

Oman elämän omistaminen loppuun saakka on tärkein ikäihmisten palveluja ohjaava periaate, toteaa Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila.  Mitä oman elämän omistaminen ikäihmisten hoidossa tarkoittaa? Ensiksikin ikäihmisen näkökulmasta se tarkoittaa hyvää elämää. Ikäihmisen hyvä elämä sisältää mahdollisuuden yksilölliseen elämäntyyliin kodinomaisessa ympäristössä, ihmissuhteita, lämpöä ja turvallisuutta. Hyvä elämä on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja tasa-arvoiseen ja inhimilliseen kohteluun, osana ihmisoikeuksia. Oman elämän omistaminen ikäih...

Lue lisää

Laadukas sosiaali- ja terveysalan koulutus edellytyksenä ammatinharjoittamiseen

17.10.2016

Viime vuosien aikana on keskusteltu paljon koulutuksen säästöpaineista ja koulutuksen uudistamisesta. Koulutusta uudistetaan kustannuksia karsimalla. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lainsäädäntöä uudistettiin jo muutama vuosi sitten. Sen seurauksena mm. korkeakoulujen autonomista asemaa vahvistettiin, rahoitusta muutettiin opintojen etenemistä tukevaksi ja korkeakoulujen välistä hakumenettelyä yhdenmukaistettiin. Lisäksi käynnistettiin korkeakoulujen uudet erikoistumiskoulutukset vahvistamaan elinikäistä oppimista ja työelämäläheisyyttä. Tämän vuoden alusta on myös käynnistetty ammati...

Lue lisää