Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Juustohöyläsäästämisen aika on ohi

11.06.2015

Nykyisessä talouskurimuksessa kunnat säästävät hätäpäissään juustohöylällä sieltä täältä, mutta kokonaiskustannukset eivät tunnu laskevan. Tehyn tekemän säästöselvityksen perusteella vääränlaiset säästöt voivat lisätä kustannuksia moninkertaisesti ja heikentää hoidon laatua ja saatavuutta. Kun säästöjä haetaan palveluja ja toimintoja supistamalla niin kiireellä kotiutetut potilaat ovat alta aika yksikön takaisin poliklinikalla. Potilaat ovat myös joutuneet odottamaan hoitoon entistä pidempään ja heitä on jouduttu lähettämään perusterveydenhuollosta kalliimman erikoissairaanhoidon piiriin en...

Lue lisää

Päivähoidon ryhmäkokoja ei voi kasvattaa

01.06.2015

Päivähoidon työntekijät ovat tunnetusti kovilla. Ryhmäkoosta on keskusteltu vuosia. Sijaisia ei palkata tarpeeksi. Päiväkoti on auki enemmän kuin kahdeksan tuntia, sillä lapsen hoitopäivä on usein enemmän kuin kahdeksan tuntia. Lapset ovat koko ajan paikalla, mutta aamusta ja iltapäivästä työvuorosyistä johtuen eivät kaikki lapsia hoitavat henkilöt ole paikalla. Näin syntyy tilapäisiä poikkeamia päivittäin. Ylipäätään henkilökunnan aikaa menee tehtäviin, jotka vievät aikaa lasten kanssa olemiselta, esimerkiksi erilaiset palaverit eri yhteistyötahojen kanssa, kirjalliset työt, vaatehuolto jn...

Lue lisää

Jaksotyöuudistuksessa ei sovittu työaikamuodon vaihtamisesta

26.05.2015

Tehy ja muut kunta-alan palkansaajajärjestöt ovat sopineet kunta-alan jaksotyöuudistuksesta työnantajapuolen eli Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa. Jaksotyöuudistusta koskevien neuvottelujen yhteydessä ei ole neuvoteltu työaikamuotomuutoksista, joita monet työnantajat nyt tekevät. Tehy ei siis ole sopinut siitä, että jaksotyöntekijöitä alettaisiin siirtää uudistuksen yhteydessä yleistyöaikamuotoon. Tämä on kokonaan erillinen prosessi ja monilla työpaikoilla käynnissä olevat työaikamuotomuutokset perustuvat täysin työnantajien omiin päätöksiin. Me emme hyväksy niitä. Olemme ohjeistanee...

Lue lisää

Mitä kummaa puuhataan hallitusneuvotteluissa?

23.05.2015

Suomeen saadaan uutta työtä ja työpaikkoja varmistamalla mahdollisuus palkata osaavaa työvoimaa. Koulutuksesta tinkiminen ei ole oikea tapa työurien pidentämiseen. Osaaminen on parasta mahdollista muutosturvaa työn ja työpaikkojen yhä kiihtyvässä muutoksessa. Ammatteja katoaa ja uusia syntyy tilalle. Työn tekemisen muodot muuttuvat. Tulee entistä enemmän epätyypillisiä työsuhteita, silppu- ja pätkätöitä. Työelämää tulee rajusti muuttamaan myös robotisaatio ja digitalisaatio. Tähän muutokseen ja murrokseen sopivat erittäin huonosti uuden hallituksen ohjelmaneuvotteluista Smolnasta tihkuneet ...

Lue lisää

Tehyn opiskelijayhdistyksen vuosikokous Tampereen Torni-hotellissa 18.4.2015

18.05.2015

Edellisenä iltana osa opiskelijoista saapui huoneisiinsa odottamaan seuraavan päivän kokousta. Kuten myös itse, pidemmän matkan takaa Oulusta asti, saavuin hotellille illalla yhdeksän jälkeen. Huoneessa minua oli jo odottamassa huonekaverini Mimosa. Pienen juttutuokion jälkeen huomasimme, että meillähän oli asuinpaikkakuntamme lisäksi muitakin yhdistäviä tekijöitä ja samoja harrastuksia. Hieman jo pohdiskelimme ääneen, että mitä huominen mahdollisesti toisi tullessaan. Aamupala oli paras koskaan syömäni hotelliaamiainen, oli mustaamakkaraa ja suomalaisia mustikoita puuron sekaan. Ensimmäist...

Lue lisää

Terveiset uusille sote-päättäjille

17.04.2015

Saavatko ihmiset tarvitsemaansa hoitoa? Onko meillä tarpeeksi hoitohenkilöstöä tulevaisuudessa? Riittävätkö rahat? Sunnuntaina valittavat uudet valtakunnan tason päättäjät joutuvat askaroimaan näiden hyvinvointiyhteiskunnan peruskysymysten parissa paljon. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat perustuslaillinen oikeus. Niiden taso ja toteutuminen pitää varmistaa yksiselitteisesti ja yhdenvertaisesti. Kunta- ja palvelurakennetta on uudistettu pian 10 vuotta. Uudistamisen tarpeet on kyllä havaittu, mutta toteutus on ollut tempoilevaa eikä valmista ole tullut. Menneen vaalikauden sote-harjoituksest...

Lue lisää

Toimiiko sote-alan opiskelijavalinta?

14.04.2015

Korkeakoulujen yhteishaku päättyi 9.4.2015. Pääsykokeet ovat suomalaisen korkeakoulujärjestelmän keskeinen elementti verrattuna esimerkiksi maihin, joissa kaikki tietyn tason peruskoulutuksen käyneet halukkaat opiskelijat pääsevät sisään opintoihin. Näissä maissa karsinta tapahtuu vaatimalla tiettyä etenemistä ja osaamista opintojen eri vaiheissa. Kirjallisuudessa suomalaisille tutusta valintamenettelystä käytetään nimitystä hajautettu valintamenettely. Siinä siis korkeakoulut itse päättävät järjestettävästä valintakoemenettelystä. Jälkimmäisestä puolestaan käytetään nimitystä vap...

Lue lisää

Riittävä rahoitus korkeatasoisen koulutuksen kivijalka sosiaali- ja terveydenhuollossa

30.03.2015

Koulutettu ja osaava terveydenhuollon henkilöstö on laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden perusedellytys. Vaalien jälkeen muodostettavan hallituksen on kiinnitettävä huomiota sosiaali- ja terveysalan koulutuksen riittävään rahoitukseen, jotta meillä on jatkossakin tämä yhteiskuntamme valttikortti käytössä. Koulutukseen osoitettavaa rahoitusta on 2010-luvulla pienennetty. Ammatillisesta peruskoulutuksen rahoitusta arvioidaan vähennettävän noin 20 % ja aikuiskoulutuksesta vielä enemmän lähivuosien aikana. Niin ikään korkeakoulutuksessa leikkuri on pudottanut perusrahoituksen tasoa viim...

Lue lisää

Palkkaerot kaventuisivat perhevapaita tasaamalla

25.03.2015

Miesten ja naisten tasa-arvo työelämässä polkee paikallaan. Palkkaerot eivät ole juurikaan kaventuneet, vaikka samapalkkaohjelmaa on eletty jo kymmenen vuotta. Perhevapaissa isien osuus kasvaa tuskastuttavan hitaasti – isät pitävät edelleen lähinnä isyysvapaansa. Joka kuudes isä ei tosin pidä edes 18 päivän isyysvapaata synnytyksen jälkeen. Palkoissa naisen euro on 83 senttiä, mutta eläkkeissä vain 76 senttiä. Molempia saataisiin nostettua perhevapaajärjestelmää uudistamalla. Kun äidit ovat säännönmukaisesti pois työelämästä vuosikausia, taantuu niin palkka- kuin urakehityskin. Aivan ...

Lue lisää

Löytyykö työpaikaltasi kiusaajia?

16.02.2015

Vähintään joka neljäs on kokenut epäasiallista kohtelua tai kiusaamista työpaikalla Kevan työhyvinvointitutkimuksen mukaan. On surullista, että kuntatyössä terveysala nousee tilastoissa kärkeen. Miten on mahdollista, että olemme toisten auttajia ja toisten kiusaajia? Työpaikkakiusaamisen tunnistaminen ei ole helppoa työpaikan arjessa. Myös kiusaamiseen puuttuminen ei ole helppoa. Ohimenevä huono kohtelu ei ole työpaikkakiusaamista, mutta kun se toistuu ja on systemaattista, puhutaan työpaikkakiusaamisesta. Kiusaaja voi olla työntekijä tai esimies ja se voi kohdistua esimieheen, toiseen työn...

Lue lisää