Kuva: Jaakko Martikainen

Valmistumassa olevien opiskelijoiden työharjoittelu pitää turvata

Suurin osa opiskelijoista on pystynyt jatkamaan opintoja poikkeustilanteesta huolimatta. Opiskelijavalinta sen sijaan voi vaatia poikkeusjärjestelyjä ja työharjoittelu viivästyä. 

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian vuoksi mm. ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen tilat on suljettu ainakin 13.4.2020 saakka. Lähiopetus on keskeytetty, ja opiskelijat suorittavat opintojaan etäopetuksen avulla. 

Osassa oppilaitoksista opiskelijoiden työharjoittelut ovat keskeytyneet. Lähtökohtaisesti OKM suosittaa jaksoja jatkettavaksi, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että työympäristö on edelleen turvallinen opiskelijalle. Tämä koskee myös työpaikalla suoritettavien näyttöjen antamista ammatillisessa koulutuksessa. 

Jos opiskelijalla on suuri riski saada koronatartunta työpaikalla, suositellaan, että työpaikalla järjestettävää koulutusta jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole. Käytännössä loppuvaiheen opiskelijoiden valmistuminen voi olla kiinni juuri työharjoittelun toteutumisesta. OKM on ohjeistanut, että osaamisen hankkimista voitaisiin jatkaa mahdollisuuksien mukaan myös jossain muussa oppimisympäristössä. Vaikka joustaminen on tässä kohtaa perustelua, haasteeksi voi muodostua opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen.  

Päätös työharjoittelun jatkumisesta ei ole tässä tilanteessa helppo. Tärkeä olisi turvata erityisesti niiden opiskelijoiden opinnot, jotka ovat valmistumassa ja siirtymässä työvoimaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Epidemian pitkittyessä loppuvaiheen opiskelijan työpanosta saatetaan tarvita terveydenhuollossa. 

Koulutuksen järjestäjät ovat joutuneet varsin lyhyessä ajassa muuttamaan opetussuunnitelman mukaisia opetusjärjestelyjä pandemiarajoitusten vuoksi. Ammatillisen ja ammattikorkeakoulun kehittämistyön tuloksena Suomessa on ollut käytössä pitkään erilaiset etäopiskelun menetelmät perinteisen lähiopetuksen rinnalla.  

Etäopiskelu on toteutettu erityisesti teoreettisten aineiden opetuksen yhteydessä. Lisäksi virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittyminen on laajentunut ammatillisten aineiden opetukseen. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (Arene) on todennut, että ammattikorkeakoulujen siirtyminen etäopiskeluun koronaviruksen aiheuttaman pandemian vuoksi on onnistunut. Suurin osa opiskelijoista on pystynyt jatkamaan opintoja poikkeustilanteesta huolimatta. Opintoja suoritetaan nyt etänä erilaisten esseiden, projektien ja verkon yli tapahtuvien pienryhmätöiden muodossa. 

Oppilaitosten ohjaus- ja tukitoimintojen merkitys korostuu nyt. Opiskelijoille annettava ohjeistus opintojen jatkumisesta tulee olla riittävää, selkeää ja tavoitteellista. Mahdollisuuksien mukaan myös opiskelijahuollon pitäisi jatkua ainakin etäpalvelun keinoin. Mikäli opiskelijalla ei ole mahdollista opiskella etäyhteyksin kotoa käsin, OKM:n ohjeistuksen mukaan annetaan oppilaitokselle mahdollisuus tarjota etäopiskelua oppilaitoksen tiloissa. Tällöin tulee erityistä huomiota kiinnittää tila- ja hygieniajärjestelyihin. 

Opiskelijavalinnat ovat nyt myös ajankohtaisia. Jos valintakoe järjestetään siten, että se edellyttää opiskelijan läsnäoloa, tartuntojen leviämisen estämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Koulutuksen järjestäjällä on myös mahdollisuus luopua tässä tilanteessa pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Tällöin opiskelijavalinnan perusteena käytetään muita näyttöjä, jotka eivät edellytä hakijan läsnäoloa. Ammattikorkeakoulujen valintoihin on kehitetty sähköinen valintakoe.