Me selviämme tästä, yhdessä

Arvoisat Suomen hoitajat,

Kuvateksti
Kuva: Jaakko Martikainen

Tänäänkin te teette sen, mihin teidät on koulutettu: pidätte huolta suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Tänään teette sen Suomen siirryttyä poikkeustilaan. Silloinkin te pidätte kaikista muista huolta. Vaikka kaikki muu pysähtyisi, te jatkatte työtänne, jolla on valtavan suuri merkitys suomalaisille. Erityisesti nyt.

Sanonta ”kukaan ei ole korvamaaton” ei ole totta. Te olette korvaamattomia. Etiikastanne kertoo paljon se, että edes poikkeustilanteessa te ette tee itsestänne numeroa. Te teette työnne.

Arvoisat kollegat,

te olette nähneet monia kriisitilanteita, joita olemme kansakuntana kohdanneet. Kouluampumiset, kauppakeskusten iskut, tsunamin, liikenteen suuronnettomuudet. Te olette kohdanneet epidemioita ja hoitaneet vakavia tartuntatauteja. Te olette nähneet elämän pimeät puolet ja kauhut ja nyt te kohtaatte etulinjassa viruksen, joka pysäyttää koko maailman. Mutta te jos ketkä tiedätte, että maailma pyörii silti. Poikkeustilasta huolimatta. Te elätte ja suojelette elämää. Ja vain siten elämä jatkuu.

Nyt poikkeuksellisessa tilanteessa Suomi tarvitsee hoitajansa. Siksi me tehyläiset esitämme neuvottelujen keskeyttämistä poikkeustilan ajaksi. Me emme lakkoile, vaan jatkamme tärkeää työtämme suomalaisten hyväksi.

Poikkeusoloissa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen työntekijöitä voidaan vaatia jäämään ylitöihin ja lain ja työehtosopimusten mukaisia lepoaikoja voidaan lyhentää. Tällainen toiminta ei kuitenkaan saa aiheuttaa vaaraa työturvallisuudelle tai teidän omalle terveydellenne.

Tehyssä meidän tehtävämme on turvata teille etulinjaan mielenrauha siitä, että lopulta kaikki järjestyy myös hoitajan arjessa. Poikkeusoloissa työnantajat saattavat tehdä ratkaisuja, joilla on vaikutusta teidän toimeentuloonne. Myös hoitajalla on oma elämänsä ja huoli omasta toimeentulostaan, perheestään ja läheisistään. Tehyssä meidän tehtävämme on varmistaa, että te voitte tehdä mahdollisimman rauhassa omaa korvaamatonta työtänne. Koko Tehyn koneisto on valjastettu varmistamaan omalta osaltaan etulinjan toimivuutta eli sitä, että te saatte oikeaa ja ajantasaista tietoa kaikkiin mieltänne painaviin kysymyksiin. Teidän auttamisenne on meille tärkeintä. Siksi myös esitämme neuvottelujen keskeyttämistä.

Teillä on nyt merkittävä tehtävä, jonka te ammattitaidolla hoidatte: te pidätte huolen suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Te suojelette sen tärkeimmän. Sillä lopulta suurin kaikista on terveys.

Ja kun tämä poikkeustilanne on ohi, jää merkittävä työnne historiaan ikuisena jälkenä siitä, mihin hoitajat pystyvät. Te pystytte tähän. Tiedän sen. Me yhdessä pystymme.

Olen äärimmäisen ylpeä ja kiitollinen teistä, arvoisat kollegani.

Ja sinulle, hoitajan naapuri tai tuttava, esitän pyynnön: auta hoitajaa, jotta hoitaja pystyy auttamaan muita. Tarjoudu apuun lastenhoidossa ja kaupassa käynnissä. Vetoan myös ihan kaikkiin suomalaisiin: toimikaa vastuullisesti, jotta taudin leviämistä voidaan hidastaa ja hoitohenkilöstön kuormaa tasata tässä vaikeassa tilanteessa. Nyt kun Suomi tarvitsee hoitajansa, hoitajat tarvitsevat sinun apusi.

Me selviämme yhdessä tästäkin, Suomi.

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
15.3.2021
Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
6.4.2021