Korona vaikuttaa päiväkotien toimintaan – miten toimia?

Lastenhoitajalla on varhaiskasvatuksessa terveydenhuollon koulutuksensa ansiosta parhaat tiedot aseptiikasta ja hygieniasta. Osaamista on työpaikoilla nyt tarpeen jakaa ja hyödyntää.

Kuvateksti
Kuva: Jussi Tuokkola

Varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää kaikki sitä tarvitsevat lapset ja perheet. Merkitystä ei siis ole sillä, työskentelevätkö huoltajat yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittisillä aloilla vai eivät. Myös etätyötä tekevät huoltajat voivat viedä lapsensa varhaiskasvatukseen tarvittaessa.

Varhaiskasvatuksessa ja koulussa tapahtuvaa toimintaa ei pidetä julkisena kokoontumisena, joten 10 hengen sääntöä ei tarvitse noudattaa. Ministeriö suosittelee työskentelemään tavanomaista pienemmissä ryhmissä. Lastenhoitajalla on varhaiskasvatuksessa terveydenhuollon koulutuksensa ansiosta parhaat tiedot aseptiikasta ja hygieniasta. Osaamista on työpaikoilla nyt tarpeen jakaa ja hyödyntää.

Lapsia ei suositella siirrettäväksi toimipaikasta toiseen, vaan varhaiskasvatus tulisi järjestää tutussa ympäristössä. Tämä ehkäisee epidemian leviämistä ja on myös varhaiskasvatuslain ja lapsen edun mukaista. Varhaiskasvatuksen henkilökuntaan kuuluvan tulee jäädä kotiin matalalla kynnyksellä, jos työntekijä on palannut ulkomailta tai tuntee flunssan oireita.

THL:n mukaan vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla. Vaikean koronavirustaudin riski ei ole lisääntynyt perusterveillä lapsilla ja nuorilla. Riski ei ole lisääntynyt myöskään niillä lapsilla, joiden perussairaus, kuten astma tai diabetes, on hoitotasapainossa.

Monella päiväkodissa työskentelevällä on perussairaus ja hän kuuluu riskiryhmään. Onko pakko mennä töihin päiväkotiin ja mahdollisesti altistua koronavirukselle? Viranomaiset eivät ole vielä julkaisseet valtakunnallisia ohjeita siitä, miten ja missä riskiryhmiin kuuluvat voivat työskennellä. Henkilökunnan turvallisuudesta huolehtiminen on työnantajan tehtävä. Työnantajan on suojattava työntekijää niin, että työntekijän terveys ei vaarannu työssä. Jos sinulla on perussairaus, ole yhteydessä työnterveyshuoltoon. Työterveyshuollon tulee arvioida tilanne.

Jos perheessäsi on riskiryhmään kuuluva, keskustele tilanteesta esimiehesi kanssa. Tällä hetkellä viranomaisten ohjeet ja linjaukset ovat kuitenkin sellaisia, että töistä ei voi jäädä kotiin pelkästään sen vuoksi, että läheinen on pitkäaikaissairas. Työnantaja voi myöntää palkattoman vapaan. Myös etätyöstä voi yrittää sopia työnantajan kanssa.

Jos varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät etätyöhön, varhaiskasvatus on entistäkin enemmän lastenhoitajien vastuulla. Etätyötä tulee jakaa tasaisesti eri ammattiryhmien kesken mahdollisuuksien mukaan.

Työnantaja ei voi velvoittaa ottamaan palkatonta vapaata. Monet kunnat ja yksityiset työnantajat suunnittelevat lomautuksia. Hallitus on vedonnut kuntatyönantajaan ja pyytää malttia irtisanomisissa ja lomautuksissa. Kuntien tulee välttää hätäilyä, sillä hallitus on luvannut tukea kuntataloutta.