Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Sannilta pääsi sammakko!

25.05.2018

Viiden ammattiliitoon järjestämään mielenilmaukseen kerääntyi 25. huhtikuuta noin 2000 varhaiskasvatuksen ammattilaista vastustamaan varhaiskasvatuslain meneillään olevaa uudistusta. Järjestävät tahot edustavat yli 70 % varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Eduskuntatalon eteen kokoontunut joukko olisi ollut moninkertainen, jos mielenilmaus olisi laajennettu Uudenmaan rajojen ulkopuolelle. Opetus- ja kulttuuriministeri ei tullut kansaa tervehtimään toisin kuin muutamat sivistysvaliokunnan jäsenet. Ministeri kuitenkin kommentoi asiaa TV-uutisissa sanoen että ”hallitus ei kehitä varhaiskasvatusta...

Lue lisää

Pidetään kiinni kasvatus- ja sosiaali- ja terveysalan soveltuvuuskokeista

08.05.2018

Soveltuvuutta on arvioitu opintoihin hakeutumisen vaiheessa erilaisten valintakokeiden avulla. Lisäksi soveltumattomuuden arviointi on ollut mahdollista 2010-luvulla kasvatus- ja sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa ns. SORA-lainsäädännön mukaisesti. SORA-lainsäädännön tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen mahdollisuutta puuttua opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Nyt tämä lainsäädäntö on arvioitavana OKM:n hankkeessa, jonka ohjausryhmässä on myös Tehy muka...

Lue lisää

Laki vie lapselta hoitajan!

25.04.2018

Lastenhoitaja on tärkeä varhaiskasvatuksen ammattilainen. Lain säätäjä on päättänyt vähentää lastenhoitajien määrää puolella. Samassa on kuitenkin unohtunut arvioida mihin 9000 lastenhoitajaa sijoittuu vuonna 2030 kun uusi henkilöstörakenne astuisi voimaan. Ministeriön ovien sisäpuolella valmisteltu laki on unohtanut lastenhoitajien osaamisen ja arvon. Lastenhoitaja on läsnä koko lapsen hoitopäivän, hoivaa ja huolehtii perustarpeista, opettaa ja kasvattaa, ottaa syliin ja on tukena ja turvana. Lastenhoitaja on lasta varten.  Monet päiväkotilapset tarvitset lääkehoitoa ja muuta terveyde...

Lue lisää

Palkkaharmonisaatiosta ei kannata tehdä peikkoa

23.04.2018

Työtuomioistuin antoi maaliskuussa tuomion palkkaharmonisaatiosta (TT:2018-18). Työtuomioistuin linjasi tuomiossaan, että työnantajan on liikkeen luovutuksen jälkeen harmonisoitava palkat eli saatettava samoissa ja yhtä vaativissa tehtävissä työskentelevien palkat samalle tasolle kohtuullisessa ajassa. Tuomion jälkeen Kunnallinen työmarkkinalaitos KT ja useat muut ovat ilmaisseet huolensa siitä, että palkkaharmonisaatio aiheuttaisi valtavat kustannukset, jos sote-uudistus toteutuu. Sote-uudistuksessa työntekijöiden on määrä siirtyä eri työnantajien palveluksesta entiset edut säilyttäen muun...

Lue lisää

Päiväkodin 1+1+1 = ?

17.04.2018

Uusi varhaiskasvatuslaki on eduskunnan käsittelyssä. Päiväkotien tulevaisuuden henkilöstörakenne on lakiesityksen mukaan 1+1+1-malli eli jokaisessa ryhmässä on varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Jos laki tulee tällaisena voimaan, toteutuu 1+1+1-malli vuodesta 2030 lähtien. Millaisen päivähoidon yhtälön malli tuo tullessaan? = jäykkä henkilöstörakenne ja lisää määräaikaisia työsuhteitaHenkilöstörakenne on epärealistinen, sillä lastentarhanopettajia ei saada koulutettua vuoteen 2030 sellaisia määriä, että se voisi toteutua. Käytänn...

Lue lisää

Samasta työstä on maksettava sama palkka

10.04.2018

Hyvin yksinkertainen periaate: samasta työstä on maksettava sama palkka. Käytännön toteutus kuitenkin ontuu pahasti. Työnantajalla on velvollisuus kohdella työntekijöitä yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti sekä perustuslain että työsopimuslain nojalla. Samapalkkaperiaatetta rikotaan kuitenkin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Kuntasektorilla tuorein oikeustapaus on Tehyn voittama riita, jossa Kainuun soten todettiin toimineen väärin, kun se oli maksanut samaa työtä tekeville fysioterapeuteille erisuuruisia palkkoja.   Yksityisellä sektorilla erityisesti sosiaalipalvelua...

Lue lisää

Käärmettä pyssyyn varhaiskasvatuksessa

23.03.2018

Kauan odotettu varhaiskasvatuslain toisen osan luonnos on julkaistu. Pahimmat uhat ovat toteutumassa ja suurimmat toiveet kariutumassa. Uusi varhaiskasvatuslakiesitys ei ratkaise päiväkotien ongelmia eikä paranna palvelun laatua. Lakiesityksen pohjana on kesäkuussa julkaistu varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta. Kritiikkiä saanut selvitys on ajanut ammattiryhmät toisiaan vastaan, asettanut ammattilaiset eriarvoiseen asemaan, vähentänyt luottamusta ja ammattiryhmien välistä kunnioitusta.  Ja kuin käärmettä pyssyyn ajetaan lastentarhanopettajien ja erityisesti yliopistokoulutettujen...

Lue lisää

Sote-uudistuksessa ei ole kyse vain maakuntamallista tai valinnanvapaudesta

14.03.2018

Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan uudistuksen finaali häämöttää. Valinnanvapauslaki on parhaillaan käsiteltävänä eduskunnassa. Ilmapiiri on eri puolilla odottava.  Sosiaali- ja terveysalalla toimivat valmistautuvat tulevaan ja varmistelevat asemiaan – kuka minkäkin syyn tai aseman vuoksi.  Siksi ei ole ihme, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstö elää epävarmuudessa. Tietävätkö päättäjämme tarpeeksi sosiaali- ja terveysalan henkilöstön merkityksestä palveluiden tuottamisessa?  Sote-alalla työskentelevät eri ammattiryhmät ovat kantaneet vastuuta järjestelmän kehittämis...

Lue lisää

Tehyläisten ihmisoikeudet

20.02.2018

Urani traumaattisin kokemus oli vuonna 2007 säädetty potilasturvalaki. Se olisi pakottanut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt työhön joukkoirtisanoutumisen jälkeen. Koin sen ihmisoikeusloukkauksena ja kansainvälisen pakkotyösopimuksen vastaisena. Hoitohenkilöstö aloitti hiljattain ylityö- ja vuorovaihtokiellon kunta-alalla vauhdittaakseen työehtosopimusneuvotteluja. Jo muutaman tunnin päästä YLE uutisoi, että tilanne on vakava ja potilasturvallisuus vaarantumassa. Koin dejá vun ja mietin, säädetäänkö seuraavaksi potilasturvallisuuslaki, joka pakottaa ylityöhön? Eikö tehyläisten y...

Lue lisää

Siis mikä ihmeen koulutetun hoitohenkilöstön sopimus?

30.01.2018

Tehy ja SuPer tavoittelevat koulutetulle hoitohenkilöstölle työehtosopimusta. Tätä tavoitetta on ruodittu kovasti julkisuudessa ja hieman ivallisestikin todettu, että sitähän ne ovat hakeneet jo kymmenen vuotta.  Olisi erikoista, jos tällä kierroksella emme tavoittelisi koulutetulle hoitohenkilöstölle sopimusta. Me näemme, että sopimus on työkalu kehittää juuri tämän henkilöstöryhmän palkka- ja työaikaehtoja. Ihan samalla tavalla kuin lääkäreiden, opettajien, näyttelijöiden ja muusikoiden työn erikoispiirteet ja tarpeet huomioidaan omissa työehtosopimuksissa. Pari viikkoa sitten uutiso...

Lue lisää