Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Mihin vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen tarkistaminen johtaa?

24.08.2016

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesityksessä vuodelle 2017 ollaan vanhuspalvelujen henkilöstömitoitusta tarkistamassa tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa. Tällä toimenpiteellä kuntien menojen oletetaan vähenevän 60,2 miljoonaa euroa. Henkilöstömitoituksen madaltamisella on vaikutuksia hoidon laatuun, ikäihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Sillä on myös vaikutuksia henkilökunnan työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Työntekijöiden eettinen kuorma kasvaa tilanteissa, joissa ei voi parhaalla mahdollisella tavalla vastata ikäihmisten tarpeisiin. Ikäihm...

Lue lisää

Valinnanvapaus toimii jos ollaan tarkkana

13.06.2016

Valinnanvapautta ja sen laajentamista pohtinut selvityshenkilöryhmä luovutti loppuraporttinsa toukokuun lopussa. Päivä oli taas yksi luvattu etappi tässä vuosia kestäneessä sote-muutokseen valmistautumisessa.  Nyt lähdetään ”matkalle”, jonka tarkoituksena on lisätä kansalaisten mahdollisuutta valita. Matkalle lähtöön pitää varautua, jotta mennään oikeaan suuntaan ja pystytään ennakoimaan vaikutuksia. On tärkeää, että valinnanvapausmallin käyttöönottoa voidaan ensin kokeilla ja korjata tarvittaessa suuntaa, kun saadaan enemmän tietoa vaikutuksista. Valinnanvapauden on parann...

Lue lisää

Moniammatillinen Tehy vastaa sote-uudistuksen haasteisiin

08.06.2016

Tehyn kantava idea on yhdistää koulutettu hoitohenkilöstö tekemään vahvaa edunvalvontaa. Yhdistäviä tekijöitä ovat sosiaali- ja terveysalan tutkinto, naisvaltaisuus, tiivis moniammatillinen yhteistyö asiakkaiden ja potilaiden hyväksi, yhteiset työyhteisöt ja työkenttänä verovaroin rahoitetut, perustuslain turvaamat palvelut suomalaisille. Sote-uudistus on vuosikymmeniin suurin reformi sosiaali- ja terveysalalla ja järjestämislakia odotetaan lausuntokierrokselle kuumeisesti.  Tehyläiset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon suurin henkilöstöryhmä, jonka ääni kuuluu suomalaisessa yhteiskunn...

Lue lisää

Henkilöstömitoitusta ei voi enää madaltaa

27.05.2016

Ikäihmisten palveluissa puhutaan jälleen henkilöstömitoituksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton 2013 julkistamaa laatusuositusta hyvän  ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi ollaan hallitusohjelman mukaisesti tarkistamassa. Tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa henkilöstön ehdoton vähimmäismäärä olisi 0,40 – 0,50 hoitotyöntekijää / asiakas nykyisen 0,50 sijaan.  Tämän lisäksi oppisopimuskoulutettavat, sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijat sekä ilman sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillista koulutusta olevat henkilöt...

Lue lisää

Miten koulutussopimus vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen koulutukseen?

18.04.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus koulutussopimuksen käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa on juuri julkaistu. Se on osa ammatillisen koulutuksen uudistusta, jonka tavoitteena on edistää työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja tutkinnon suorittamista käytännönläheisesti, mahdollistamalla opiskelijoiden joustavat polut työpaikoilla. Koulutussopimuksella ei tarkoiteta oppisopimusta, vaan sen on tarkoitus toimia uutena ammatillisen koulutuksen toteutusmuotona oppisopimuskoulutuksen rinnalla.  Oppimisen on tarkoitus tapahtua konkreettisesti ja pääsääntöisesti työpaikalla tai työpai...

Lue lisää

Lääkäreiden ja hoitajien työnjakoa kehitettävä sote-uudistuksessa

12.04.2016

Suomen sairaanhoitajaliitto julkaisi 11.4. raportin ”Sairaanhoitajien uudet työnkuvat – laatua tulevaisuuden sote-palveluihin”. Raportissa kuvataan kaksi laajavastuisen hoitotyön työnkuvaa: (1) asiantuntijasairaanhoitaja ja (2) kliinisen hoitotyön asiantuntija. Näitä asiantuntijatehtäviä on kehitetty kansainvälisesti ja kansallisesti, jotta on voitu nopeuttaa hoitoon pääsyä, parannettu hoitoketjujen toimivuutta, kehitetty hoitotyön laatua ja hillitty kustannusten kasvua.  Paineet työnjaon uudistamiselle ovat kovat. Sote-alalla työskentelee 16 % kaikista työllisistä ja...

Lue lisää

Valtakunnalliset loppukokeet sote-alan koulutukseen

30.03.2016

Suomessa sote-alan tutkintoihin koulutetaan toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulutuksessa.  Ammatillisella toisella asteella erityisesti nuoret opiskelevat ammatillisia perustutkintoja. Aikuisille on rakennettu näyttötutkintojärjestelmä, jonka avulla joustavasti voi osoittaa ammatillista osaamista. Ammatilliset tutkinnot ovat perustutkintoja, ammattitutkintoja tai erikoisammattitutkintoja. Ammattikorkeakouluissa (AMK) voidaan opiskella ammattikorkeakoulututkintoja tai ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Ammattikorkeakouluissa (AMK) sote-alan koulutusta tote...

Lue lisää

Pelisäännöt valinnanvapauteen

17.03.2016

Valinnanvapauden osalta Suomessa tehtiin ensimmäiset askeleet vuonna 2014. Tuolloin saimme oikeuden valita julkisen terveydenhuollon hoitopaikkojen välillä koko maan alueella. Hämmästyttävää on se, että THL:n tietojen mukaan vasta noin 2,5 prosenttia kansalaisista on käyttänyt valinnanvapauttaan hoitopaikan osalta.    Viime vuoden marraskuussa Suomen hallitus linjasi, että osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, jonka perusteella asiakas voi itse valita julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottamien palvelujen välillä. Valinnanv...

Lue lisää

Pakkolait nujerrettiin, hallitus kurittaa julkista sektoria

04.03.2016

STTK:n hallitus hyväksyi maanantaina yhteiskuntasopimuksen neuvottelutuloksen. Neuvotellen syntynyt ratkaisu on hyvä asia, mutta sopimuksessa on paljon pakkopullaa. Maan hallitus on hakenut kilpailukyvyn parantamista. Viime syksynä neuvottelujen katkettua se päätti säätää pakkolait, jotka olisivat kohdistuneet erityisesti sosiaali- ja terveysalan pieni -ja keskipalkkaisiin naisiin. Hallituksen ajatuksena oli, että julkisen sektorin työntekijöiden palvelussuhteen ehtoja rajusti leikkaamalla parannettaisiin yksityisen sektorin kilpailukykyä. Pakkolait olisivat pahimmillaan iskeneet ylityö- ja...

Lue lisää

Potilaat tyytyväisiä hoitajien lääkkeenmäärämisoikeuteen

26.02.2016

STM:n asettama asiantuntijatyöryhmä on julkaissut helmikuussa 2016 raportin rajatun lääkkeenmääräämisen toteutumisesta ja kehittämisehdotuksista. Raportti on kirvoittanut keskustelua työnjaon kehittämisestä, mm. Heikki Pärnänen otti Lääkäriliiton blogissaan varsin kriittisen kannan mm. sairaanhoitajien rajattuun lääkkeenmääräämisoikeuteen. Raportin mukaan potilaat olivat tyytyväisiä nopeaan hoitoon pääsyyn sekä siihen, että saivat luotettavaa ohjausta ja neuvontaa sairaanhoitajan vastaanotolla. Ja miksi eivät olisi saaneet? Rajattu lääkkeenmääräämiskoulutus on korkeatasoinen ja vaativa amma...

Lue lisää