Miksi Tehy ja SuPer eivät hyväksyneet valtakunnansovittelijan ratkaisuesitystä?

Olisitko Sinä hyväksynyt diilin, jossa sairaanhoitajan, ensihoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, esimiehen, johtajan, lastenhoitajan, röntgenhoitajan, bioanalyytikon, kätilön, lähihoitajan ja muiden koulutettujen hoitohenkilöiden

Kuvateksti
Kuva: Leena Louhivaara
  • palkankorotustaso jää alle sen, mitä on sovittu muille aloille?  
  • kiky-tunnit jatkuvat palkattomina lokakuuhun saakka?  
  • työaikaan tulee heikennyksiä korvauksena työnantajalle kiky-tuntien poistamisesta? 
  • työnantajan oikeutta siirtää työntekijä koronakriisin takia toisiin tehtäviin pidennetään kahdeksasta viikosta jopa 7,5 kuukauteen palkanalennuksin

Esitys ei todellakaan vaikuta yleisen linjan mukaiselta. 

Lisäksi suurin osa valmiuslakien ikeen alla työtä tekevistä olisi jätetty ns. koronakorvauksen ulkopuolelle. Pienehkön korvauksen olisivat saaneet ainoastaan erikoissairaanhoidossa ja lähinnä tehohoidossa työskentelevät – jos hekään. Työnantaja olisi saanut täysin vapaasti päättää, kenelle korvaus maksetaan. Koko korvaus tai suurin osa siitä olisi voitu suunnata pelkästään esimerkiksi lääkäreille. Ei ole oikeudenmukaista eikä kohtuullista.  

Varhaiskasvatuksen kokonaisuus olisi pilkottu siirtämällä varhaiskasvatuksen opettajat OVTES:iin. Tämä olisi luonut saman katon alle samantyyppistä työtä tekeville eri työehdot. Minusta tämäkään ei kuulosta tasapuoliselta kohtelulta. 

Sote-alan työntekijöiden oma työehtosopimus olisi tullut voimaan vasta tämän sopimuskauden jälkeen eli 1.3.2022. Työehdot olisivat olleet kytkettyjä KVTESiin vuoden 2022 loppuun saakka. Ja senkin jälkeen sotesopimus olisi niitattu kunta-alan yleiseen palkkakehitykseen. Mitään todellista palkka- ja työaikajärjestelmien kehittämistä lääkäreiden ja opettajien tapaan ei siis olisi meille sallittu. Esitys näytti vahvasti siltä, että sote-alan työntekijät eivät edelleenkään olisi aidosti saaneet oikeutta neuvotella ja sopia työehdoistaan.   

Kaiken tämän päälle valtakunnansovittelija esitti juridisesti mahdotonta sitoumusta osana virka- ja työehtosopimusta. Meidän olisi pitänyt sopia jo nyt sote-uudistuksen – josta eduskunta ei edes vielä ole päättänyt – jälkeisestä sopimusjärjestelmästä.  

Sopimus olisi pitänyt tehdä sellaisen tahon eli kuntatyönantajien kanssa, jolla ei ole mitään oikeutta sopia asiasta. Vähän sama kuin, jos ostaisin talon, jota ei vielä ole päätetty edes rakentaa, henkilöltä, joka ei omista taloa eikä edes tonttimaata sen alla. Tämä, jos mikä kuulostaa minusta pähkähullulta esitykseltä. Sen ainoa tavoite oli varmistaa, ettei teidän palkkakehityksenne pääse eriytymään kunta-alan palkoista. 

Yksikään koulutetun hoitohenkilöstön etua ajava järjestö ei voi hyväksyä tätä ratkaisua. Siksi 130 000 jäsenensä etua kunta-alalla ajavat Tehy ja SuPer hylkäsivät esityksen.  

Neuvotteluja pitää jatkaa välittömästi, jotta koronakriisin ratkaisijat saavat ansaitsemansa työehdot.