Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Tehyn opiskelijayhdistyksen vuosikokous Tampereen Torni-hotellissa 18.4.2015

18.05.2015

Edellisenä iltana osa opiskelijoista saapui huoneisiinsa odottamaan seuraavan päivän kokousta. Kuten myös itse, pidemmän matkan takaa Oulusta asti, saavuin hotellille illalla yhdeksän jälkeen. Huoneessa minua oli jo odottamassa huonekaverini Mimosa. Pienen juttutuokion jälkeen huomasimme, että meillähän oli asuinpaikkakuntamme lisäksi muitakin yhdistäviä tekijöitä ja samoja harrastuksia. Hieman jo pohdiskelimme ääneen, että mitä huominen mahdollisesti toisi tullessaan. Aamupala oli paras koskaan syömäni hotelliaamiainen, oli mustaamakkaraa ja suomalaisia mustikoita puuron sekaan. Ensimmäist...

Lue lisää

Terveiset uusille sote-päättäjille

17.04.2015

Saavatko ihmiset tarvitsemaansa hoitoa? Onko meillä tarpeeksi hoitohenkilöstöä tulevaisuudessa? Riittävätkö rahat? Sunnuntaina valittavat uudet valtakunnan tason päättäjät joutuvat askaroimaan näiden hyvinvointiyhteiskunnan peruskysymysten parissa paljon. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat perustuslaillinen oikeus. Niiden taso ja toteutuminen pitää varmistaa yksiselitteisesti ja yhdenvertaisesti. Kunta- ja palvelurakennetta on uudistettu pian 10 vuotta. Uudistamisen tarpeet on kyllä havaittu, mutta toteutus on ollut tempoilevaa eikä valmista ole tullut. Menneen vaalikauden sote-harjoituksest...

Lue lisää

Toimiiko sote-alan opiskelijavalinta?

14.04.2015

Korkeakoulujen yhteishaku päättyi 9.4.2015. Pääsykokeet ovat suomalaisen korkeakoulujärjestelmän keskeinen elementti verrattuna esimerkiksi maihin, joissa kaikki tietyn tason peruskoulutuksen käyneet halukkaat opiskelijat pääsevät sisään opintoihin. Näissä maissa karsinta tapahtuu vaatimalla tiettyä etenemistä ja osaamista opintojen eri vaiheissa. Kirjallisuudessa suomalaisille tutusta valintamenettelystä käytetään nimitystä hajautettu valintamenettely. Siinä siis korkeakoulut itse päättävät järjestettävästä valintakoemenettelystä. Jälkimmäisestä puolestaan käytetään nimitystä vap...

Lue lisää

Riittävä rahoitus korkeatasoisen koulutuksen kivijalka sosiaali- ja terveydenhuollossa

30.03.2015

Koulutettu ja osaava terveydenhuollon henkilöstö on laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden perusedellytys. Vaalien jälkeen muodostettavan hallituksen on kiinnitettävä huomiota sosiaali- ja terveysalan koulutuksen riittävään rahoitukseen, jotta meillä on jatkossakin tämä yhteiskuntamme valttikortti käytössä. Koulutukseen osoitettavaa rahoitusta on 2010-luvulla pienennetty. Ammatillisesta peruskoulutuksen rahoitusta arvioidaan vähennettävän noin 20 % ja aikuiskoulutuksesta vielä enemmän lähivuosien aikana. Niin ikään korkeakoulutuksessa leikkuri on pudottanut perusrahoituksen tasoa viim...

Lue lisää

Palkkaerot kaventuisivat perhevapaita tasaamalla

25.03.2015

Miesten ja naisten tasa-arvo työelämässä polkee paikallaan. Palkkaerot eivät ole juurikaan kaventuneet, vaikka samapalkkaohjelmaa on eletty jo kymmenen vuotta. Perhevapaissa isien osuus kasvaa tuskastuttavan hitaasti – isät pitävät edelleen lähinnä isyysvapaansa. Joka kuudes isä ei tosin pidä edes 18 päivän isyysvapaata synnytyksen jälkeen. Palkoissa naisen euro on 83 senttiä, mutta eläkkeissä vain 76 senttiä. Molempia saataisiin nostettua perhevapaajärjestelmää uudistamalla. Kun äidit ovat säännönmukaisesti pois työelämästä vuosikausia, taantuu niin palkka- kuin urakehityskin. Aivan ...

Lue lisää

Löytyykö työpaikaltasi kiusaajia?

16.02.2015

Vähintään joka neljäs on kokenut epäasiallista kohtelua tai kiusaamista työpaikalla Kevan työhyvinvointitutkimuksen mukaan. On surullista, että kuntatyössä terveysala nousee tilastoissa kärkeen. Miten on mahdollista, että olemme toisten auttajia ja toisten kiusaajia? Työpaikkakiusaamisen tunnistaminen ei ole helppoa työpaikan arjessa. Myös kiusaamiseen puuttuminen ei ole helppoa. Ohimenevä huono kohtelu ei ole työpaikkakiusaamista, mutta kun se toistuu ja on systemaattista, puhutaan työpaikkakiusaamisesta. Kiusaaja voi olla työntekijä tai esimies ja se voi kohdistua esimieheen, toiseen työn...

Lue lisää

Vanhusten hyvä hoito vaatii paljon asiantuntemusta

10.12.2014

Tilanne on siis huomattavasti parantunut aiempaan verrattuna. Monet poliitikot, mukaan lukien peruspalveluministeri Susanna Huovinen, kiirehtivät tulosten julkistamisen jälkeen lain täsmentämistä ja 0,5 hoitajan vähimmäismitoituksen kirjaamista lakiin. Toivon, että hallitus ja eduskunta ovat nyt valppaina ja tietoisia siitä, mistä oikeastaan on kyse, kun puhutaan riittävästä hoitajien määrästä vanhustenhoidossa. Mitä siis pitäisi ottaa huomioon laskettaessa hoitajien määrää? Suomessa on käytössä hoitaja-potilas-henkilöstömitoitusluku, joka ei ota huomioon kuinka vaadittavia hoidettavia poti...

Lue lisää

Riitelytaidot – osa työelämätaitoja?

01.12.2014

Kamppailla, keskustella, kiistää, kiistellä, kinastella, rähistä, rettelöidä, riidellä, tapella, torailla, väitellä, väitellä raivokkaasti. Mitä on riitely? Jos tulkitsemme noita edellä mainittuja nettisanakirjoista napattuja määritelmiä, riitelytaitojen haarukka on varsin lavea. Se asettuu jonnekin ”savo-karjalaisen /perisuomalaisen pottuilun” (jota osa ihmisistä ei edes huomaa sellaiseksi) ja pitkälle vietyjen väittely- ja vihanhallintataitojen (”anger-management”) välimaastoon.  Kuuluuko riitely työpaikal...

Lue lisää

Miten osaaminen varmistetaan sote-uudistuksessa?

13.11.2014

Koulutuksen rakenteita ja sisältöjä uudistetaan entistä enemmän. Uudistusten toteuttamisessa on elintärkeää, että työelämän osaamistarpeet huomioidaan. Tämä edellyttää avointa vuoropuhelua sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ja työelämän toimijoiden välillä. Sote-uudistus tuottaa uusia osaamisvaatimuksia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle. Mihin sosiaali- ja terveysalan koulutusta tulisi suunnata? Koulutuksen tulevaisuutta pohtivan skenaariotyöskentelyn merkitys kasvaa ja samanaikaisesti vaikeutuu, koska sote-uudistukseen liittyvien osaamistarpeiden määrittely on vielä osin...

Lue lisää

Sari Sairaanhoitaja ja kummallinen kuoppakorotus

30.10.2014

Tehyn 2007 palkkataistelu on noussut taas esiin julkisuudessa – mm. HS:n Juha Akkasen toimesta 19.10. Tehyn taannoinen taistelu tuntuu suistaneen Suomen talouden katastrofin partaalle – olemme vaikutusvaltaista porukkaa. Tämän tulkinnan maan talouden tilasta esittäneille on hyvä palauttaa mieliin pari totuutta työmarkkinakierroksesta 2007. Tehy alkoi valmistautua 2007 neuvottelukierrokseen jo edellisenä vuonna tiedostaen, että tuolloin käytäisiin myös eduskuntavaalit. Keskeiseksi tavoitteeksi määriteltiin jo kesällä 2006 koulutetun hoitohenkilöstön palkkaohjelma, jonka rahoituks...

Lue lisää