Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Missä neuvotteluja käydään – neuvottelupöydässä vai netissä?

23.01.2018

Tehyn ja Superin tavoitteena on tällä kierroksella neuvotella koulutetulle hoitohenkilöstölle oma työehtosopimus. Olemme esittäneet tavoitteemme Kuntatyönantajille (KT) neuvottelupöydässä, mutta toistaiseksi kanssamme on kieltäydytty edes keskustelemasta asiasta. 15.1.2018 KT julkaisi nettisivuillaan blogi-kirjoituksen, jossa argumentoitiin, miksi KT ei näe tarpeellisena vaatimustamme. Ihan mukava kuulla KT:n perustelut, mutta ikävää, että käymme keskustelua netin välityksellä emmekä neuvottelupöydässä. Kirjoituksessa viitataan vuoden 2007 työtaisteluun ja sitä seuranneisiin tapahtumiin. My...

Lue lisää

Lastenhoitajilla on vankka rooli moniammatillisen varhaiskasvatuksen toteutuksessa

18.12.2017

Varhaiskasvatuksessa tapahtuu kummia. Julkista keskustelua leimaa nokittelu, vastakkainasettelu, eri ammattiryhmien osaamisen kyseenalaistaminen ja oman egon pönkittäminen. Nyt on aika viheltää peli poikki ja keskittyä olennaiseen! Suomalaisen varhaiskasvatuksen perusta on moniammatillisessa työskentelyssä ja educare-mallissa.  Sana pedagogiikka on kaikkien huulilla – niin hyvässä kuin pahassa. Varhaiskasvatusta ohjaavassa asiakirjassa todetaan, että varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat eheän kokonais...

Lue lisää

Opiskelija – pahnan pohjimmainen vai tulevaisuuden tähti?

15.12.2017

Opiskelijan ohjaaminen käytännön harjoitteluissa Työelämän muutos edellyttää, että myös osaamisen on muututtava. Juuri nyt sote-integraatio tulee vaikuttamaan opiskelijaohjaukseen huomattavasti. Tulevaisuuden hoitotyötä tehdään yhä vähemmän perinteisissä laitoksissa ja yhä enemmän hyödynnetään digitaalisia hoitoympäristöjä ja potilaat hoidetaan kodeissa ja kodinomaisissa hoivaympäristöissä. Tämä asettaa haasteita hallita työympäristöjen riskitekijöitä, mikä edellyttää opiskelijalta ja hänen ohjaajalta kykyä tunnistaa työssä kuormitusta aiheuttavia tekijöitä sekä asiakasturvallisuuteen vaiku...

Lue lisää

Järjestöasiantuntija Intiassa – saasteita, käärmeen puremia ja lapsityövoimaa

29.11.2017

Olen opintovapaalla Tehyn järjestöasiantuntijan työtehtävistä, koska opiskelen Jyväskylän yliopistossa kansalaistoiminnan maisteriohjelmassa. Opintovapaani aikana olen halunnut ottaa mahdollisimman paljon selvää kansalaistoiminnan eri mahdollisuuksista ja ulottuvuuksista. SASKin opintomatka Intiaan tarjosi minulle kehittyvän maan tulokulman kansalaistoiminnan tutkimukseen. Alkuvuodesta 2017 näin, että Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK käynnisti haun omakustanteiselle opintomatkalle Intiaan. Laitoin hakemuksen vetämään, koska solidaarisuuskysymykset ja ammattiyhdisty...

Lue lisää

Aika juhlia!

28.11.2017

Synttärit. Se hetki vuodesta, kun ohi kiitävän hetken pysähdyn miettimään identiteettiäni ja asemoin itseni ympäröivään maailmaan. Selvää on, etten ole enää teini – onneksi. Aikuinen olen. Olenko keski-ikäinen? Rehellisyyden nimissä taidan olla jo yli – siis aivan hiukkasen, jos pidän 109-vuotiasta Suomen vanhinta naista mittapuuna. Synnyin 60-luvulla, 20 vuotta sen jälkeen kun nuori Anne Frank piilotteli amsterdamilaisen talon vintillä juutalaisvainoja. Mummoni tuli maalta minua ja siskoani hoitamaan Helsinkiin, vastarakennettuun lähiöön. Vanhempani olivat tulleet jenkkikassi kädessä saman...

Lue lisää

Paikallisesta painostamisesta paikalliseen sopimiseen

24.11.2017

Maan hallituksen keskeinen tavoite on ollut paikallisen sopimisen lisääminen. Paikallinen sopiminen kiinnostaa myös työnantajia ja työntekijöitä. Paikallisella sopimisella voidaan lisätä työhyvinvointia ja samalla yritysten tuottavuutta. Työntekijöiden kannalta keskeisin este paikalliselle sopimiselle on, että luottamusta ei ole.  Yksityisellä sosiaalipalvelualalla luottamusmiehet ja työntekijät kertovat työnantajan painostavan työehtosopimuksen kiertämiseen. Työntekijöitä vaaditaan tasaamaan kertyvät ylityöt tunti tunnista korvauksella. Epäluottamusta lisää myös se, että sijaisia ei h...

Lue lisää

Missä on päiväkodin johtajuus?

23.11.2017

Miten on mahdollista että päiväkodeissa ei noudateta lakeja, asetuksia eikä työehtosopimuksia? Lapsia on enemmän kuin laki sallii, työntekijöiden työvuoroja muutetaan mielivaltaisesti, ylitöistä ei makseta sopimuksen mukaisia korvauksia ja sijaisia ei oteta henkilökunnan osallistuessa koulutukseen tai ollessa lomalla. Ja kaiken kukkuraksi työntekijöitä kielletään kertomasta esimerkiksi henkilöstövajeesta vanhemmille. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat työhönsä sitoutuneita kasvattajia, jotka haluavat lapsen parasta. Työnantaja hyväksikäyttää tätä sitoutuneisuutta keskittyen säästämiseen, e...

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa on panostettava oppimisen arviointiin

29.09.2017

Onko oppimisen arviointi sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa eettisesti kestävää kun opintosuoritusten ja opintopistekertymien perusteella rahoitetaan muodollista koulutusta? Oppimisen kannalta on tärkeintä, että oppimisen arviointi perustuu ennakkoon asetettuihin tavoitteisiin. Oppiminen on yksilöllistä ja kaikki eivät pääse tavoitteisiin samanaikaisesti. Onko siis väärin, että oppimista arvioidaan määrällisen suorittamisen perusteella? Ensin ajateltuna vääryys on selvä, koska oppiminen on yksilöllistä. Toisaalta olisi järkevää asettaa oppilaitokselle kannustimia, jotka tehostavat opisk...

Lue lisää

Pitääkö sairauslomalla istua neljän seinän sisällä?

21.09.2017

Kun työpaikalla on liian vähän työvoimaa, kynnys jäädä sairastamaan kotiin nousee. Kollegoita ei haluta jättää pulaan, koska he ovat muutenkin ylityöllistettyjä. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat pohtimaan  onko asiallista altistaa esimerkiksi sairaalahoidossa oleva syöpäsairas lapsi flunssalle tulemalla itse kipeänä hoitotyöhön. Kotiin jääminen on usein viimeinen vaihtoehto, mutta määrääkö laki tai työehtosopimus sairaana olevan jäämään kotiin neljän seinän sisälle?Olen usein Tehyssä kuullut, väitteen, että työnantajan vakuutus ei ole voimassa jos sairauslomasta huolimat...

Lue lisää

Miten etiikka ja talous liittyvät toisiinsa hoitotyössä?

15.09.2017

Terveydenhuollon tehtävänä ei lähtökohtaisesti ole tuottaa voittoa, mutta on eettistä käyttää resursseja tehokkaasti. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten arjessa taloudelliset kysymykset ilmenevät monin tavoin. Ammattilaiset miettivät rahan eriarvoistavaa vaikutusta esimerkiksi silloin, kun asiakkaalla ei ole varaa huolehtia hyvinvoinnistaan tai taloudellisten syiden vuoksi hankkia tarvitsemaansa hoitoa. Toisaalta taloudelliset kysymykset voivat tulla esiin, jos osa asiakkaista ei sitoudu noudattamaan annettuja hoito-ohjeita. Asiakkaan ongelmat ja palveluiden tarve voi kasautua ja ammat...

Lue lisää