Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Sote-palveluiden ja työelämän laatu kulkevat käsi kädessä

16.11.2018

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Ne on kiteytetty viiteen, päättäjille suunnattuun avainsanaan, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään laatua. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä työskentelevän tärkein työkalu on ammattitaito, asenteet ja kyky hyödyntää persoonallisia ominaisuuksiaan vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Toisille se on luontaisempaa kuin toisille. Asiakaslähtöisiä toimintatapoja...

Lue lisää

Nyt kunnon satsaus sote-palveluihin

12.11.2018

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen päättäjille suunnattuun avainsanaan, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään resursseja. Sosiaali- ja terveydenhuolto on viime vuosien uutisissa esiintynyt lähinnä säästökohteena. Ennen kaikkea on korostettu sitä, että kulut eivät saa kasvaa nopeasti. Tästä keskustelusta on syntynyt kuva, että Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat h...

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen yllätykselliset työvuoroluettelot

09.11.2018

Tehy selvitti keväällä 2018 käytäntöjä koskien päiväkotien työvuoroluetteloja ja ylitöiden korvaamisia. Kyselyyn vastasi noin 1300 varhaiskasvatuksessa toimivaa lastenhoitajaa/lähihoitajaa. Tulokset eivät varhaiskasvatuksen järjestäjiä imartele. Päiväkotien arki perustuu jatkuvaan työvuorojen muuttamiseen ja henkilökunnan venymiseen. Silmiin pistävää on käytäntö, miten jo hyväksyttyä työvuoroluetteloa muutetaan viikoittain. Noin 70 % vastaajista ilmoitti, että työvuoroluettelo annetaan tiedoksi – niinkuin pitääkin – vähintään viikkoa ennen sen alkamista. Hälyttävää puolestaan on se, että pu...

Lue lisää

Osastonhoitajia tarvitaan jatkossakin

08.11.2018

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen päättäjille suunnattuun avainsanoihin, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja Tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään johtamista. Sote-uudistus ei onnistu ilman hyvää johtamista. Lauseesta on tullut mantra, jota on toistettu monen suulla jo useita vuosia. Olisi varmaan syytä laskeutua sote-himmelin huipulta lähemmäs potilasta.  Kaikkien päätöksentekijöiden tulisi ...

Lue lisää

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön koulutustasoa ja osaamista pitää nostaa – ei laskea

06.11.2018

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen päättäjille suunnattuun avainsanaan, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja Tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään osaamista. Ennusteen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden työvoimatarve kasvaa keskimääräistä nopeammin vuoteen 2030 saakka. Maailman terveysjärjestön mukaan vuoteen 2035 mennessä globaalisti on 12,9 miljoonan työntekijän pula pelkästään terveydenhuollon sek...

Lue lisää

Oikeus digipalveluihin – velvollisuus tuottaa niitä?

29.10.2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden digitalisoinnin tavoitteena on parantaa asiakaslähtöisyyttä ja palveluiden yhdenvertaisuutta. Lisäksi tavoitteena on, että asiakkaat ja potilaat saisivat palvelut yhdestä paikasta ja tietojärjestelmiä kehitettäisiin siten, että heitä koskeva tieto kysyttäisiin vain kerran. (STM 2018.) Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden digitalisointi kohdistuu esimerkiksi erilaisten ajanvarausjärjestelmien kehittämiseen sekä palveluihin, joissa asiakas ja potilas voi toteuttaa itse, ajasta ja paikasta riippumatta oman hoidon tai palveluntarpeen arviointia. Es...

Lue lisää

Kuka kertoisi hallitukselle, että irtisanomislaki on jo sellainen, jollaiseksi se halutaan muuttaa?

17.10.2018

Luulisi, että tästä aiheesta on jo sanottu kaikki. Vaan ei. Eilisessä eduskunnan tiedonantonäytelmässä hallitus onnistui taas yllättämään tietämättömyydellään. Työministeri Lindström ei osannut antaa selkeää vastausta kysymykseen, miten uusi irtisanomislaki eroaa nykyisestä eli ”mikä riittää irtisanomiseen uuden lain mukaan, eikä riitä irtisanomiseen nykylain mukaan”. Lindström totesi, että ”kyse on siitä, että irtisanominen suhteutetaan yrityksen kokoon… Uusi asia on se, että yrityksen koko on se ratkaiseva asia suhteutettuna tuomittavaan menettelyyn.” Pitkään työoikeuden parissa puuhastel...

Lue lisää

Tarvitaanko jaksotyötä 2020-luvulla?

12.10.2018

Jaksotyö säästää tuotantokustannuksia, kun ylityötä ei juuri tule, vaikka työpäivät venyvät. Yleistyöajassa vuorotyötä tekevien työaikasuojelu ja ylityökorvaukset ovat paremmat. Hallituksen esityksessä uudeksi työaikalaiksi todetaan, että naiset tekevät miehiä enemmän jaksotyötä. Sitä käytetään ylivoimaisesti eniten terveys- ja sosiaalipalvelualoilla. Samalla erot vuosiansioissa sekä eläkkeissä kasvavat naisten ja miesten välillä. Tiettävästi missään muussa EU-maassa ei ole jaksotyötä, jossa työaika määritellään kahden tai kolmen viikon jaksoissa. Muualla sairaaloissa työaikaa säädellään tu...

Lue lisää

Irtisanomislain vastustamisen syyt eivät ole poliittisia

29.09.2018

Ay-liikettä on viime aikoina moitittu siitä, että se vastustaa hallituksen kaavailemaa ns. irtisanomislakia poliittisin perustein ja on alkanut käymään jo vaalikampanjaa tulevia eduskuntavaaleja varten. Tosiasiassa vastustamisen syyt ovat pitkälti juridisia. Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Hallitus asettaisi heidät eriarvoiseen asemaan pelkästään sen perusteella, sattuuko työpaikalla olemaan 19 vai 21 työntekijää. Esitys voisi myös kannustaa suurempia yrityksiä organisoimaan toimintansa alle 20 hengen kokonaisuuksiin helpomman irtisanomisen toivossa. Oikeu...

Lue lisää

Päiväkodin johtajuus edelleen hukassa

07.09.2018

Olen toistuvasti ihmetellyt blogikirjoituksissani ja ihmettelen vieläkin, että miten on mahdollista, ettei päiväkodeissa noudateta lakeja, asetuksia eikä työehtosopimuksia. Kuntapuolella on toukokuun alusta lähtien lisätty lastentarhaopettajien suunnitteluaikaa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että lastentarhaopettajilla on 13 % eli noin 5h/vko työajasta varattu lapsiryhmän ulkopuolisiin tehtäviin kuten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön pedagogiseen suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. On val...

Lue lisää