Sak-aikaa myös opettajatehtävissä toimiville lastenhoitajille

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä toimivat lastenhoitajat tarvitsevat ns. sak-aikaa toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen.

Monet varhaiskasvatuksen lastenhoitajat toimivat varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä opettajapulan vuoksi. Tehtävään kuuluu mm. opetus- ja kasvatustyön suunnittelu, arviointi- ja kehittämistehtävät sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan näihin tehtäviin varataan aikaa ainoastaan kelpoisuusehdot täyttäville varhaiskasvatuksen opettajille. Varattava aika on noin 13 % työajasta. Tämän lisäksi varataan aikaa lasten vanhempien tapaamisiin sekä moniammatilliseen ja asiantuntijayhteistyöhön.

On kohtuutonta, että ainoastaan kelpoisuuden omaavat opettajat saavat lapsiryhmän ulkopuolella keskittyä näihin kirjallisiin tehtäviin työajalla ja vastaavasti muodollisesti epäpätevät tekevät saman työn lapsiryhmässä muun toiminnan ohella tai jopa kotona omalla ajalla. Lastenhoitajilla ei ole suunnitteluun varattua sak-aikaa.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ovat rautaisia ammattilaisia ja monilla on jopa vuosikymmenten kokemus. Kirjalliset tehtävät vaativat kuitenkin keskittymistä ja työrauhaa. Se ei meluavan lapsikatraan ympäröimänä onnistu.

Monet lastenhoitajat toimivat opettajan tehtävässä enemmän tai vähemmän vastentahtoisesti juuri sen takia, että työntekemisen edellytykset eivät ole oikeudenmukaiset. Toiset työnantajat ovat oivaltaneet, että opettajan tehtävässä toimivat tarvitsevat suunnitteluaikaa koulutuksesta riippumatta. Työnantajien tuleekin nyt toimintakauden alussa tarkastella omia toimintatapojaan.

Vähintään yhtä tärkeää on tiimin yhteinen suunnitteluaika, jonka kautta suunnitelmat jalkautuvat toiminnaksi lasten hyväksi. Valitettavasti monin paikoin tiimien yhteisestä suunnitteluajasta on nipistetty.

Laadukas varhaiskasvatus koostuu monesta tekijästä, joista yksi on toiminnan suunnittelu.  Siksi on epäoikeudenmukaista niin kasvattajia kuin lapsiakin kohtaan, että suunnitteluaikaa annetaan ainoastaan kelpoisuusehdot täyttäville opettajille. Eikö kaikkien työ olekaan yhtä arvokasta?

Koko sak-aika on valjastettava palvelemaan koko tiimiä ja ennen kaikkea lapsia entistä paremmin. Liian usein kuulee, että sak-ajan hedelmä ei ulotu tiimiin ja sitä kautta kaikkiin ryhmän lapsiin.

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
7.4.2021
Työelämäopas
19.3.2021