kuva: iStock

Varhaiskasvatuksen yllätykselliset työvuoroluettelot

Tehy selvitti keväällä 2018 käytäntöjä koskien päiväkotien työvuoroluetteloja ja ylitöiden korvaamisia.

Kyselyyn vastasi noin 1300 varhaiskasvatuksessa toimivaa lastenhoitajaa/lähihoitajaa. Tulokset eivät varhaiskasvatuksen järjestäjiä imartele. Päiväkotien arki perustuu jatkuvaan työvuorojen muuttamiseen ja henkilökunnan venymiseen.

Silmiin pistävää on käytäntö, miten jo hyväksyttyä työvuoroluetteloa muutetaan viikoittain. Noin 70 % vastaajista ilmoitti, että työvuoroluettelo annetaan tiedoksi – niinkuin pitääkin – vähintään viikkoa ennen sen alkamista. Hälyttävää puolestaan on se, että puolet vastaajista ilmoitti, että jo hyväksyttyä luetteloa muutetaan joko edellisellä viikolla tai samalla viikolla viikon tarpeiden mukaisesti tai jopa päivittäin tarpeen mukaan. Vain kolmannes vastaajista kertoi, että työvuoroluetteloa noudatetaan niin kuin on sovittu.

Vastaajista 80 % vastasi myöntävästi, kun kysyttiin muutetaanko työvuoroa, johon on jo saapunut. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että täytyy jäädä pidempään, jos kaikkia lapsia ei ole haettu sovittuun aikaan mennessä tai jos joku työntekijä on sairastunut tai jos lapsia on enemmän kuin alun perin oli suunniteltu.  Yli puolet vastaajista ilmoitti, että tämä tehty ylimääräinen työ korvataan ns. tunti tunnista eli sitä ei korvata ylityönä työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti.

Häkellyttävää on myös toimintatapa, miten työvuoroista viestitellään vapaa-ajalla. Työkaverin ilmoittaessa sairastumisestaan alkaa viestirumba. Kuka menee aamulla avaamaan päiväkodin, kun aamuvuorolainen on sairastunut? Paras vaihtoehto on tietysti se, että tieto saadaan edellisenä päivänä ja esimies hoitaa aamulle sijaisen tai pyytää työntekijää tulemaan aikaisemmin töihin. Jos tietoa ei edellisenä päivänä saada, täytyy asia hoitaa samana päivänä. Yli puolet vastaajista ilmoitti, että työntekijät järjestelevät vuoroja keskenään esimerkiksi  tekstiviestein tai whatsapp-ryhmässä. Tapoja on monia. Kenenkään ei kuitenkaan pitäisi päivystää mahdollista soittoa tai viestiä, jos ei varallaolosta ja siihen liittyvästä korvauksesta ole sovittu. Tämän asian hoitaminen kuuluu esimiehen tehtäviin.

Myös lastenhoitajilla on oikeus vapaa-aikaan, perhe-elämään ja oman ajan suunnitteluun. Päiväkotien kyseenalaiset käytännöt ja henkilökunnan loputon venyminen ja joustaminen tekevät tästä enemmän kuin hankalaa. Työntekijöillä on oikeus olettaa, että hyväksyttyä työvuoroluetteloa noudatetaan, ja että mahdolliset työvuoromuutokset tehdään asianmukaisesti, hyvässä hengessä sopien ja niin, että ylityöt korvataan sopimusten mukaisesti.