Kuva: Pasi Leino

Ulkoilu ja käsipesu ehkäisevät tartuntoja päiväkodeissa – ryhmiä ei pidä yhdistää

Päiväkotien työntekijät kaipaavat nyt viranomaisilta määräyksiä, joita kaikkien työnantajien pitää noudattaa.  

Päiväkodeissa on kuluneiden viikkojen aikana luotu uusia toimintamalleja, joilla on tarkoitus vähentää koronatartunnan riskiä. Lasten määrä saattaa 14.5. lisääntyä merkittävästi, ja päiväkotien pitää nopeasti mukautua uuteen tilanteeseen. Moni työntekijä on lomalla, lomautettuna tai muissa tehtävissä.  

Moni asia pysyy kuitenkin ennallaan. Tartuntoja on ehkäistävä, ja ohjeita noudatettava. Toiminta tapahtuu pienryhmissä, ja ulkoilua lisätään kontaktien määrään minimoimiseksi. Henkilökunta on eniten huolissaan altistumisesta virukselle, omasta terveydestään, oireettomista kantajista ja toimintaohjeiden puutteesta sekä siitä, että olemassa olevia ohjeita ei noudateta.  

Uudet toimintatavat kuten tehostettu käsienpesu, hygienia, lelujen pesu ja vain terveenä päiväkotiin on jo omaksuttu hyvin. Vastedes aikuiset jakavat ruoka-annokset lapsille, ja jokainen koskee vain omiin astioihin ja ruokailuvälineisiin.  Ruokailut porrastetaan, jotta riittävät etäisyydet säilyvät.  

Aikuisten on lapsia helpompi pitää turvavälejä ja noudattaa hyviä toimintamalleja. Esimerkkeinä pöytien ja tuolien asettelut tauko- ja työtiloissa, omat kahvipaikat, etäkokoukset ja siirtymisten minimointi talon sisällä. Vanhemmat eivät tule ulko-ovea pidemmälle, ja hakijoiden määrä on rajattu huoltajiin.  

Opetushallitus ohjeistaa edelleen pitämään lasten määrä lapsiryhmässä normaalia pienempänä koko päivän ajan siten, että henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku toteutuu. Toimitaan pienryhmissä, ja ulkoilua lisätään kontaktien määrään minimoimiseksi. Ulkoilu tulisi mahdollisuuksien mukaan porrastaa ja välttää ryhmien yhdistämistä ulkoilutilanteissa.   

Henkilökunnan mahdollisuudesta suojautua on puhuttu paljon. Ministeriö ohjeistanut, että maskeja ei päiväkodeissa käytetä. Varhaiskasvatuksessa työskennellään suojaamattomana, joten päiväkoteja ei pidä yhdistää, ryhmiä ei pidä yhdistää ja henkilökunta ei kulje ryhmästä toiseen! Ohjeistuksista huolimatta päiväkoteja ja -ryhmiä yhdistellään, ja aikuiset liikkuvat ryhmästä toiseen 

Kommentit

Käyttäjän Vilma Nykänen kuva

Onko mahdollista että työntekijä kieltäytyy esim siirtymästä toiseen yksiköön, koska näinhän pitäisi toimia tartuntavaaran ehkäisemiseksi?

Käyttäjän Eva Siitonen kuva

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut, että on syytä huolehtia, että henkilöstöä ja lapsia ei siirrellä ryhmien ja toimipaikkojen välillä. Työpaikoilla on syytä noudattaa ohjeistusta. Jos työnantaja siirtää työntekijöitä ryhmästä toiseen on asiaan puututtava. Ensisijaista on keskustella oman esimiehen kanssa. Koronaan liittyviä ministeriön ja opetushallituksen ohjeita on hyvä käydä läpi työpaikoilla ja sitä kautta päivittää oman työpaikan toimintatavat.