Tehyläisten ihmisoikeudet

Kuvateksti
Kuva: IStock

Urani traumaattisin kokemus oli vuonna 2007 säädetty potilasturvalaki. Se olisi pakottanut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt työhön joukkoirtisanoutumisen jälkeen. Koin sen ihmisoikeusloukkauksena ja kansainvälisen pakkotyösopimuksen vastaisena.

Hoitohenkilöstö aloitti hiljattain ylityö- ja vuorovaihtokiellon kunta-alalla vauhdittaakseen työehtosopimusneuvotteluja. Jo muutaman tunnin päästä YLE uutisoi, että tilanne on vakava ja potilasturvallisuus vaarantumassa. Koin dejá vun ja mietin, säädetäänkö seuraavaksi potilasturvallisuuslaki, joka pakottaa ylityöhön? Eikö tehyläisten yksityis- ja perhe-elämää tarvitse kunnioittaa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot osoittavat, että merkittävä osa sosiaali- ja terveyspalveluista tuotetaan hoitohenkilöstön jatkuvilla joustoilla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tuplavuoroja, lukemattomia työvuoroluettelojen muutoksia tai piilovarallaoloa, jolloin vapaa-aikanakin pitäisi olla tavoitettavissa, vaikka varallaolosta ei ole sovittu.

Laki edellyttää suostumusta ylityöhön. Kun suostumusta ei anneta, ylityötä ei voi teettää. Harva tietää, ettei tehyläisten joustoista makseta yleensä ylityökorvauksia vaan säännöllistä työaikaa vain järjestellään uudelleen tasoittumisjaksolla. Siksi neuvottelujen tukitoimeksi tarvittiin myös vuoronvaihtokielto.

Jokaisen jäsenen on hyvä muistaa, että työsopimuksella myydään työnantajan käyttöön säännöllistä työaikaa, joka oikeuttaa laatimaan työntekijälle työvuoroluettelon. Loppu aika on vapaa-aikaa, jonka omistaa työntekijä.

Työnantaja ei voi antaa määräyksiä, jotka koskevat vapaa-aikaa, vaan sen käytöstä työhön on sovittava. Tavoitettavissa tarvitsee olla vain, jos on sovittu varallaolosta ja siitä saadaan korvaus. On hyvä myös muistaa, että ylityökorvaukset on sovittu työehtosopimuksiin työntekijän suojaksi. Ne hillitsevät työnantajan halua teettää pitkiä työpäiviä ja ohjaavat rekrytoimaan lisää työvoimaa. Kenenkään ei ole pakko suostua tunti tunnista -korvaukseen eli siihen, että työnantaja muuttaa työvuoroluetteloa ylityökorvausten estämiseksi.

Kunnan työehtosopimuksessa on sovittu, että työvuorosta pois jäävän tilalle pyritään saamaan ensisijaisesti muu kuin työvuoronsa juuri lopettanut työntekijä. Kyse on työntekijän työsuojelusta, potilasturvallisuudesta ja oikeudesta suunnitella oma vapaa-aikansa ja luottaa työvuoroluetteloon.

Työtuomioistuin on todennut jo kaksi kertaa Tehyn ajamissa jutuissa, että työvuoroluetteloa ei voi ilman työntekijän suostumusta muuttaa enää sen jälkeen, kun työntekijä on jo saapunut työvuoroon. Kuntatyönantajalla on valvontavelvollisuus tuomioiden soveltamisesta käytännössä.

Työneuvoston mukaan jaksotyössä ylityösuostumus on pyydettävä vasta listan lopussa, kun työaikajakson työtunnit ovat ylittymässä. Työntekijällä on siis oikeus vaatia listan viimeiset tunnit vapaaksi, jos työtä on teetetty jaksolla enemmän. Muissa työaikamuodoissa ylityösuostumus on saatava jokaiselle päivälle erikseen.

Työaikaan ja työvuoroihin liittyviä ongelmia on muitakin. Jotkut yksityissektorin yritykset merkitsevät työvuoroluetteloihin yrityksen hallinnossa työskenteleviä ihmisiä, sijaisia tai entisiä työntekijöitä. Näin henkilöstömitoitukset saadaan näyttämään riittäviltä. Totuus on toinen! Puuttuvia vuoroja paikataan muuttamalla työvuoroluetteloita tai työskentelemällä vajaamiehityksellä. Valvovan viranomaisen tulisi varmistaa potilasturvallisuus ja hoidon laatu toteutuneista työvuoroista, ei työvuorosuunnitelmista.

Työturvallisuuslain mukaan työaikaan liittyvät riskit on kartoitettava ja työnantajan on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Liikaan työkuormitukseen on puututtava palkkaamalla lisähenkilöstöä.

Suomen sosiaali- ja terveyssektorilla on työehtosopimuksilla sovittu reilun pelin säännöt. Työaikamääräysten tarkoitus on suojata työntekijän terveyttä ja turvallisuutta sekä oikeutta yksityis- ja perhe-elämään. Viimeksi tällä neuvottelukierroksella saatiin sovittua mm. selkeämmät määräykset poissaolon vaikutuksesta lisä- ja ylityörajoihin yleistyöajassa ja toimistotyöajassa. Ne tuovat varmuutta työvuoroluettelon noudattamiseen ja korvauksia joustoista. Luottamusmiehet valvovat, että sopimuksia myös noudatetaan.

Tehyläisille vapaa-aika - koti, harrastukset ja ihmissuhteet velvoitteineen - ovat yhtä tärkeitä kuin muillekin työntekijöille. Traumaattinen kokemukseni vain vahvistaa haluani valvoa tehyläisten ihmisoikeuksia sekä paikallisten luottamusmiesten kanssa että tulevissa työehtoneuvotteluissa.

Suosittelemme sinulle

Tehy-lehti
Julkaisupäivämäärä
20.1.2022
Sivu
Julkaisupäivämäärä
7.9.2021
Tehy-lehti
Julkaisupäivämäärä
6.9.2017