kuva: iStock

Päiväkodin 1+1+1 = ?

Uusi varhaiskasvatuslaki on eduskunnan käsittelyssä. Päiväkotien tulevaisuuden henkilöstörakenne on lakiesityksen mukaan 1+1+1-malli eli jokaisessa ryhmässä on varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Jos laki tulee tällaisena voimaan, toteutuu 1+1+1-malli vuodesta 2030 lähtien. Millaisen päivähoidon yhtälön malli tuo tullessaan?

= jäykkä henkilöstörakenne ja lisää määräaikaisia työsuhteita
Henkilöstörakenne on epärealistinen, sillä lastentarhanopettajia ei saada koulutettua vuoteen 2030 sellaisia määriä, että se voisi toteutua. Käytännössä se merkitsee lisää määräaikaisia työsuhteita ja henkilökunnan lisääntyvää vaihtuvuutta. Laki kuitenkin velvoittaa mahdollisimman pysyviin vuorovaikutussuhteisiin lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä.

= vähemmän aikuisten läsnäoloa ryhmässä
Mikä on tulevaisuudessa sosionomien työaika ja tehtävänkuva? Jo nyt lastentarhanopettajat ovat merkittävän osan työajasta lapsiryhmän ulkopuolella ja lastenhoitajat vastaavat ryhmän toiminnasta koko toimintapäivän ajan. Mikäli sosionomien työnkuva muotoutuu samanlaiseksi kuin lastentarhanopettajien on lastenhoitaja yksin lapsiryhmän kanssa suuren osan päivästä. Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus vaatii läsnäolevaan henkilökuntaa.

=  vähemmän hoitoa ja huolenpitoa
Erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmässä tulee säilyttää nykyinen henkilöstörakenne siten, että ryhmässä on kaksi lastenhoitajan kelpoisuuden omaavaa henkilöä. Näin varmistetaan lasten hoito ja huolenpito sekä päiväkodin terveydenhuollon ja lääkehoidon osaaminen.

= lastenhoitajia 9000 vähemmän
Lakiesityksen vaikutuksia ei ole arvioitu kaikilta osin. Esityksen toteutuessa vähenee lastenhoitajien määrää 9000:lla. Arvio siitä, mihin lastenhoitajat työllistyvät, puuttuu kokonaan.  Lapsivaikutuksia arvioitaessa ei ole huomioitu miten lapsen etu toteutuu henkilöstörakennetta muutettaessa.

=  turha, koska nykylaki mahdollistaa mallin, jos niin halutaan
Henkilöstörakenteen muutos lakitasolla on turha, koska tälläkin hetkellä voidaan kunnassa tai yksittäisessä päiväkodissa tai ryhmässä toteuttaa 1+1+1 mallia, jos se on toiminnan kannalta järkevää. Lain mukaan tulee vähintään joka kolmannella olla lastentarhanopettajan pätevyys ja muilla hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalla lastenhoitajan/lähihoitajan kelpoisuus.

1+1+1-malli ei lisää varhaiskasvatuksen laatua eikä turvallisuutta, se jäykistää henkilöstörakennetta, lisää henkilökunnan vaihtuvuutta eikä ole lapsen edun mukaista.