Päiväkodeissa vaikea suojautua – avi tiedotti ryhmien yhdistämisestä

Varhaiskasvatuksen kummallinen erityispiirre on se, että säädöksiä ja ohjeistuksia ei noudateta, vaikka kaiken päätöksenteon punaisena lankana tulee aina olla lapsen etu. Kuntien tekemissä ratkaisussa on lankaa vaikea löytää.

Kuvateksti
Kuva: Mikko Nikkinen

Aluehallintovirasto julkaisi eilen tiedotteen ajankohtaisesta tilanteesta varhaiskasvatuksessa. Tiedotteesta käy ilmi samoja asioita, joista tehyläiset ovat viestittäneet: Yli puolet kunnista on yhdistänyt päiväkotiryhmiä, ja joka kolmannessa kunnassa on yhdistetty päiväkoteja.   

Valtioneuvosto suositti jo aikaisessa vaiheessa, lapsen edun mukaisesti, että ryhmiä, saati sitten päiväkoteja ei tule yhdistellä. Tuttu henkilökunta on lapsille tärkeä. Toimintaa tulee järjestää tavallista pienemmissä ryhmissä, mikä onkin ollut luontevaa, kun lapsia on vähemmän paikalla. Noin neljännes lapsista on tällä hetkellä paikalla. Lapsia on suositeltu hoitamaan kotona mahdollisuuksien mukaan. 

Tiedotteen mukaan huoli henkilökunnan jaksamisesta ja sairastumisesta näkyy vastauksissa. Huoli on aiheellinen, sillä pienten lasten kanssa toimiessa on vaikea suojautua. Moni työntekijä kuuluu riskiryhmään, ja monella on riskiryhmään kuuluva omainen.  

Monissa päiväkodeissa on jo tartuntoja ja päiväkoteja on suljettu. Julkisuudessa näitä ei ole juurikaan ruodittu. Kaikkien mahdollisesti altistuneiden tulee saada tietoa tarunnasta päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.  

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen tärkeä tehtävä on mahdollistaa kriittisillä aloilla, kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien työssäkäynti. Toinen tärkeä tehtävä on kaikin mahdollisin keinoin ehkäistä ja hidastaa koronaepidemian leviämistä ja varmistaa lasten, perheiden ja henkilökunnan turvallisuus.  

Työnantajan huolehtimisvelvollisuudesta on säädetty työturvallisuuslaissa. Tämä tarkoittaa huolehtimista työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Työnantajan on tehtävä vaarojen arviointi ja sen perusteella arvioitava millaisiin toimiin on ryhdyttävä. Vastuu toimista on työnantajalla.  

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
11.3.2021
Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
2.2.2022