Päiväkodeissa kaivataan tiukempia koronaohjeita

Puolet päiväkotien lastenhoitajista pelkää koronatartuntaa työssään. Työpaikoilla peräänkuulutetaan tiukempaa ohjeistusta.

Image text
kuva: iStock

Siinä missä toisen asteen oppilaitoksissa ja kaupoissa asioidessa on käytettävä maskeja ei päiväkodeissa niitä ole edes tarjolla. Myös turvavälien noudattaminen on päiväkoti-ikäisten kanssa lähes mahdotonta. Se, minkä ei pitäisi olla mahdotonta, on ohjeistusten noudattaminen.

Tehyn kyselyyn vastanneet varhaiskasvatukset ammattilaiset kokevat, että annettuja ohjeita ei noudateta. Kyselyyn vastanneista 40 % ilmoitti, että ryhmiä on koronan takia yhdistelty. Vastanneista 35 % kertoi, että henkilökunta on siirtynyt päiväkodista toiseen ja neljännes että päiväkoteja on yhdistelty. Henkilökuntaa siirrettään päivittäin ryhmästä toiseen, vaikka se ei ole suotavaa edes normaalioloissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelevat ohjeistuksissaan, että varhaiskasvatus järjestetään mahdollisuuksien mukaan niin, että ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä keskenään ja henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa. Toimintaa rytmittämällä ja porrastamalla sekä ulkotiloja hyödyntämällä pyritään siihen, että samassa tilassa on mahdollisimman vähän henkilöitä. Ruokailu järjestetään mahdollisuuksien mukaan oman ryhmän kanssa. Muiden kuin lasten ja henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella tulisi välttää. Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirtyisi toimipaikasta toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Ohjeistuksessa vilisevät termit: mahdollisuuksien mukaan, tulisi toimia, ei tulisi järjestää, tulisi välttää, ei pääsääntöisesti. Ohjeiden tulkinnanvaraisuus johtaa siihen, että jokainen ohjeen lukija tulkitsee sitä omalla ja itselleen sopivalla tavalla.

Ohjeistuksessa pitäisi lukea selkeästi: ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä keskenään, henkilöstön tulee toimia saman lapsiryhmän kanssa, ruokailu järjestetään oman ryhmän kanssa, muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan ei tule oleskella varhaiskasvatuksen alueella, henkilöstö ei siirry toimipaikasta toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Tätä kai ohjeistuksella oikeastaan tarkoitetaan. Koronavirusepidemian kiihtyessä on aiheellista tarkentaa ja tiukentaa ohjeistusta ja pitää huoli siitä, että myös varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on mahdollisuus ja oikeus suojautua tartunnalta omalla työpaikalla. Jokaisessa yksikössä tulee olla mahdollista käyttää maskeja ja niitä tulee olla tarjolla.

Tehyn kyselyyn vastasi 1759 varhaiskasvatuksen ammattilaista.

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
25.3.2021
Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
23.3.2021