kuva: iStock

Miten vammaiset selviävät korona-ajasta – tule mukaan webinaariin

Yli puoli vuotta kestäneen koronapandemian aikana koronan vaikutukset vammaispalveluihin ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tehyn sosiaalialan verkoston webinaarissa 9.12.2020 on aiheena vammaispalveluiden järjestäminen koronaviruksen aiheuttamassa erityistilanteessa. 

Koronakriisistä selviämisen edellytyksenä on, että kaikki pystyvät ymmärtämään yhteiset ohjeet ja noudattamaan niitä. Ketään ei voi jättää tiedon ulkopuolelle. Ohjeiden ja suositusten tulvassa tilanne on erityisen haastava ihmisille, joiden on vaikea käsitellä suuria tietomääriä, ymmärtää ohjeiden monimutkaista kieltä ja soveltaa uutta tietoa arkielämään omaan arkeen. He tarvitsevat ymmärtämisen avuksi selkokieltä. 

Vammaispalveluiden toteuttamisessa on omia erityispiirteitä. Yleiset ohjeet kuten käsienpesu, yskimistekniikka ja turvavälien pitäminen ovat kaikille yhteisiä mutta niiden toteuttamisessa voi olla suuriakin haasteita.  

Läheisten ja muiden ulkopuolisten vierailuja vammaisten asumisyksiköissä rajoitettiin samalla tavalla kuin ikäihmisten palveluissa. Monen vammaisen henkilön elämään kuuluu olennaisena osana työ- ja päivätoiminta. Onko oikeus näihin palveluihin säilynyt koronaepidemian aikana? 

Korona on aiheuttanut muutoksia myös kuljetuspalveluihin. Kuljetuspalvelut turvaavat omannäköistä elämää ja niiden avulla tuetaan henkilön suoriutumista tavanomaisen elämän toiminnoista. Toteutuvatko vammaisten henkilöiden oikeudet koronan aikana? 

Koronan aikana on noussut kysymys siitä, miten varmistetaan, että henkilökohtaista apua on kaikissa tilanteissa saatavilla ja miten varmistetaan, etteivät henkilökohtaiset avustajat tartuta työnantajiaan eli vammaisia ihmisiä? 

Kaikessa toiminnassa on otettava huomioon YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus.  Sopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon kunnioittamista. Sopimuksen 11 artiklan mukaan julkisen vallan on toteutettava kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen vammaisten henkilöiden suojelun ja turvallisuuden vaaratilanteissa. 

Tule kuulemaan lisää aiheesta Tehyn Sosiaalialan verkoston webinaariin 9.12.2020 klo 17 aiheena Vammaispalveluiden järjestäminen koronaviruksen aiheuttamassa erityistilanteessa. Aiheesta luennoi Liisa Murto, lakimies (OTK). Seminaari on ilmainen ja se on avoin kaikille. Voit ilmoittautua tapahtumakalenterin kautta.