kuva: iStock

Missä on päiväkodin johtajuus?

Miten on mahdollista että päiväkodeissa ei noudateta lakeja, asetuksia eikä työehtosopimuksia? Lapsia on enemmän kuin laki sallii, työntekijöiden työvuoroja muutetaan mielivaltaisesti, ylitöistä ei makseta sopimuksen mukaisia korvauksia ja sijaisia ei oteta henkilökunnan osallistuessa koulutukseen tai ollessa lomalla. Ja kaiken kukkuraksi työntekijöitä kielletään kertomasta esimerkiksi henkilöstövajeesta vanhemmille.

Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat työhönsä sitoutuneita kasvattajia, jotka haluavat lapsen parasta. Työnantaja hyväksikäyttää tätä sitoutuneisuutta keskittyen säästämiseen, eurojen seurantaan ja jopa voiton tavoitteluun. Juhlapuheissa lapsi on toiminnan keskiössä mutta ei päiväkodin arjessa.

Laissa säädetty ryhmäkokokatto ei ole tehty ylitettäväksi vaan hallituksen esityksen mukaisesti ei ryhmän koko saisi olla liian suuri, jotta saavutettaisiin varhaiskasvatatuslaissa asetetut tavoitteet. Ne saavutetaan riittävällä ja koulutetulla henkilöstöllä. Johtajan tehtävä on mahdollistaa tämä.

Johtajalla on monia vaativia tehtäviä, joista yksi on henkilöstöhallinnon hoitaminen. Johtajalla on oltava johtamiskoulutusta ja riittävä osaaminen. Johtaja vastaa myös henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Työntekijöillä on oikeus myös omaan elämään. Jatkuva työvuorojen muuttaminen ei ole asiallista. Erityisesti lastenhoitajat joutuvat jatkuvasti, jopa päivittäin, toimimaan ylisuuren ryhmän kanssa yhden kasvattajan puuttuessa ryhmästä. Tämä on enemmän sääntö kuin poikkeus.

Kuka pystyy tekemään parhaansa - kehittämään toimintaa, oppimaan uutta, huomioimaan jokaisen lapsen yksilöllisesti, ottamaan syliin, jos aikuisia on jatkuvasti liian vähän ja jos aikaa on vain välttämättömään?  Jos lastenhoitaja saa olla sydän kurkussa siitä, että lasten turvallisuus ei vaarannu?

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan pedagogiikan johtaminen sisältää kaikki ne toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset henkilöstön hyville työolosuhteille, ammatillisen osaamisen ja koulutuksen hyödyntämiselle ja kehittämiselle sekä pedagogiselle toiminnalle. Onko tämä unohtunut?