Maskisuositus tuli myös päiväkoteihin

Monilla paikkakunnilla on uusia suosituksia koronaviruksien leviämisen ehkäisemiseksi. Ensimmäistä kertaa on myös päiväkoteihin tullut maskisuositus.

Image text
kuva: iStock

Pääkaupunkiseutu, monet muut Uudenmaan kunnat sekä myös suuret kaupungit kuten Tampere suosittavat maskien käyttöä myös varhaiskasvatuksessa.  

Päätökset ovat kuntakohtaisia. Suositus koskee työntekijöitä – ei lapsia. Jo aikaisemmin ovat kunnat voineet ohjeistaa vanhempia käyttämään maskia tullessaan sisään päiväkotiin.  

Maskin käyttöä suositellaan kaikille päiväkodin työntekijöille ja aivan erityisesti kiertäville työntekijöille kuten sijaisille, päiväkotiapulaisille, päiväkodin johtajille, työharjoittelijoille ja työssäoppijoille.  Eli erityisesti niille, jotka siirtyvät ryhmästä toiseen tai päiväkodista toiseen.  

Tehyyn on tullut paljon kysymyksiä koskien maskien hankkimista ja huoltoa. Pitääkö maskit hankkia itse? Pitääkö ne pestä kotona? 

Työsuojeluviranomainen ohjeistaa, että työnantajan pitää hankkia työntekijöiden käyttöön työssä tarvittavat henkilönsuojaimet. Työnantajan on myös annettava työntekijöille opetusta ja ohjausta suojaimen oikeaan käyttöön ja valvoa että työntekijät käyttävät suojaimia ohjeistusten mukaisesti. Työnantaja järjestää myös suojainten mahdollisen huollon.  

Työnantaja vastaa henkilöstön työturvallisuudesta ja selvittää ja tunnistaa työstä, työtilasta ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät.  

Myös työntekijällä on velvollisuutena huolehtia osaltaan työn turvallisuudesta, olla huolellinen ja varovainen ja käyttää suojaimia ohjeiden mukaisesti. 

Työterveyshuollon tehtävänä on ensisijaisesti ennaltaehkäisyn keinoin pyrkiä vaikuttamaan työpaikan olosuhteisiin sekä edistää työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. 

Koronan torjunnan peruspilareina on edelleen oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia, turvavälit ja varhaiskasvatukseen osallistuminen ja työskentely vain terveenä.  

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
24.6.2021
Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
7.4.2021