kuva: iStock

Malttia vakanssien vaihtoon päiväkodeissa

Päiväkotien arki tulee mullistumaan vuoteen 2030 mennessä jos ja kun laissa säädetty henkilöstörakenteen muutos toteutuu. Nykyinen henkilöstörakenne on lastenhoitajapainotteinen eli 2/3 henkilöstöstä on varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja 1/3 varhaiskasvatuksen opettajia. Vuonna 2030 tilanteen pitää olla päinvastainen eli kolmannes varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja kaksi kolmesta opettajia tai sosionomeja.

Koulutetusta henkilökunnasta ja erityisesti varhaiskasvatuksen opettajista on monin paikoin huutava pula. On tehty useampiakin arvioita siitä, onko henkilöstörakenteen muutos mahdollinen toteuttaa annetussa aikataulussa. Vain harva taitaa todella uskoa siihen, että meillä on riittävä määrä varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja vuonna 2030. Vaikka koulutuspaikkoja on lisätty, ei hakijoita ole riittänyt niitä täyttämään. Samalla on tehtävä arvio siitä, kuinka paljon varhaiskasvatuksen lastenhoitajia tarvitaan tulevaisuudessa ja miten se vaikuttaa oppilaitosten aloituspaikkoihin.

Monet työnantajat ovat kiireellä alkaneet muuttamaan lastenhoitajien vakansseja opettajan vakansseiksi. Ja jopa varhaiskasvatuksen sosionomin vakansseiksi, vaikka sellaisia ei ole vielä olemassakaan. Ensimmäiset varhaiskasvatuksen sosionomit valmistunevat 2023.

Nyt pitää laitaa jäitä hattuun ja miettiä tehtävien päätösten seurauksia, sillä vakanssien muuttaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja harkintaa.

Jos lastenhoitajien vakanssi muutetaan opettajan vakanssiksi, täytyy se myös voida täyttää. Ei ole tarkoituksenmukaista, että vakansseja muutetaan, jos niille ei ole kelpoisuusehdot täyttäviä tekijöitä. Ei myöskään ole järkevää, että lastenhoitajat tekevät muodollisesti epäpätevinä opettajan tehtäviä määräaikaisesti, vuoden kerrallaan.

Tämä järjestely taas johtaa siihen, että lastenhoitajille tarvitaan vuodeksi kerrallaan sijaisia, jotka hekin usein muodollisesti epäpäteviä. Lopputulos on se, että määräaikaisten työntekijöiden määrää kasvaa eikä kukaan tee oman koulutuksensa mukaista työtä. Kukaan ei ole paikallaan. Ja oravanpyörä on valmis.

Uusi henkilöstörakenne tulee voimaan yli 10 vuoden kuluttua. Laki ehtii muuttua vielä monta kertaa näiden vuosien aikana.  Tehy on vahvasti sitä mieltä, että nykyinen henkilöstörakenne tulee säilyttää ainakin alle 3-vuotiaiden ryhmissä. Tämä henkilöstörakenne takaa tarvittavan hoidon ja huolenpidon päiväkotien pienimmille. Lisäksi se on kustannustehokasta ja helpottaa työnantajia rekrytoimaan pysyvää ja sitoutunutta henkilökuntaa – varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, sosionomeja ja opettajia.