kuva: iStock

Lastenhoitajilla on vankka rooli moniammatillisen varhaiskasvatuksen toteutuksessa

Varhaiskasvatuksessa tapahtuu kummia. Julkista keskustelua leimaa nokittelu, vastakkainasettelu, eri ammattiryhmien osaamisen kyseenalaistaminen ja oman egon pönkittäminen. Nyt on aika viheltää peli poikki ja keskittyä olennaiseen!

Suomalaisen varhaiskasvatuksen perusta on moniammatillisessa työskentelyssä ja educare-mallissa.  Sana pedagogiikka on kaikkien huulilla – niin hyvässä kuin pahassa. Varhaiskasvatusta ohjaavassa asiakirjassa todetaan, että varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat eheän kokonaisuuden lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämisessä. Pedagogiikka näkyy kaikessa toiminnassa, ei erillisenä temppuna tai tuokiona. Se tarkoittaa myös sitä, että pedagogiikka kuuluu kaikille varhaiskasvatuksen ammattiryhmille – myös lastenhoitajille.

Suomalainen varhaiskasvatus on helmi, sillä henkilöstö on moniammatillista ja kaikki koulutukset antavat oman erityisen osaamisen ja kaikkien osaamista tarvitaan.  Kaikkien osaamista tulee arvostaa ja hyödyntää täysimääräisesti.

Nyt käydään keskustelua varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) laatimisesta. Opetushallitus on ohjeistanut, että paikallisesti voidaan sopia, että myös lastenhoitajat voivat tehdä lapsen vasun ja käydä keskustelut vanhempien kanssa. Kaikkien ammattiryhmien tulee myös saada vasu-koulutusta.

Käytäntö on jo nyt näyttänyt, millaiseksi päiväkotiryhmän arki muuttuu, kun yksi lastentarhanopettaja tekee muiden tehtävien, toiminnan suunnittelun, kokousten ja koulutusten lomassa kahdenkymmenenneljän lapsen vasut ja käy keskustelut vanhempien kanssa. Lasten kanssa vietetty aika jää vähäiseksi ja ryhmä toimii vajaalla henkilöstöllä suuren osan päivästä.

Lapset tarvitsevat suunnitelmallista varhaiskasvatusta, yksilöllistä huomioimista, erilaisiin tarpeisiin vastaamista, syliä, iloa, leikkiä ja liikkumista. Varhaiskasvatuslain 10 tavoitettakin pitää saavuttaa. Vain hyvinvoiva ja arvostettu moniammatillinen henkilöstö, joka saa tehdä parhaansa mahdollistaa tämän. Laadukas varhaiskasvatus toteutuu vankalla ammattitaidolla – niin lastenhoitajien kuin lastentarhanopettajien osaamisella.