Kuva: Jaakko Martikainen

Lastenhoitajien edunvalvonta Tehyssä vahvistuu – Mitä uusi kuntaratkaisu tarkoittaa varhaiskasvatuksessa?

Tehy neuvottelee tulevaisuudessakin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sisällöstä ja edustaa varhaiskasvatuksen jäseniään.

Mitä uusi sote-sopimus tarkoittaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle?

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat pysyvät Kvtes:ssä, kun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy uuden sote-sopimuksen piiriin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt Kvtes:n liitteistä 3 ja 4 siirtyvät sote-sopimukseen 1.9.2021. Päiväkotien henkilöstö on KVTESin liitteessä 5 ja perhepäivähoidon liitteessä 12. Tehyläisten varhaiskasvatusalan jäsenten edunvalvonta Kvtes:n piirissä vahvistuu sopimusrakenteen uudistamisen myötä. Vastedes Tehy ajaa Kvtes-neuvotteluissa nimenomaan varhaiskasvatuksen etua.

Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja esimiehet siirtyvät opettajien Ovtes:iin 1.9.2021. Muutos koskee varhaiskasvatuslain mukaisen kelpoisuuden omaavia opettajia, joten myös varhaiskasvatuksen opettajina työskentelevät sosionomit siirtyvät Ovtes:iin.

Kiky-tuntien poisto ja sovitut palkankorotukset koskevat kaikkia kuntatyöntekijöitä. Kiky-tunnit poistuvat 31.8. alkaen tai päivämäärää lähinnä alkavan työaikajakson alusta.

Itsellinen sote-sopimus on monivuotinen tavoite, joka vihdoin saavutettiin yhteistyössä SuPerin kanssa. Sote-sopimus on välttämätön sosiaali- ja terveydenhuollon Kvtes-liitteiden kolme ja neljä henkilöstölle. Uusi sote-sopimus tulee neuvottelujärjestelmään esimerkiksi opettajien ja lääkäreiden sopimusten rinnalle.

Miten arki varhaiskasvatuksessa muuttuu? Heti ei mitenkään, mutta vastaisuudessa työpaikalla noudatetaan kahta työehtosopimusta: Kvtes:ä, kuten nytkin, ja Ovtes:ä. Kahden eri työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden työehtojen kehitystä koordinoidaan yhteisessä työryhmässä.

Kahden työehtosopimuksen noudattaminen vaatii esimiehiltä tuplasti osaamista. Monta palapeliä on koottava ennen kuin kaikki palaset ovat löytäneet paikkansa. Nyt kannattaa pitää tiiviisti yhteyttä tehyläiseen luottamusmieheen ja kertoa esiintulevista ongelmista. Tehyläinen luottamusmies on jatkossakin käytössäsi.

Kommentit

Käyttäjän Pirjo Markkanen kuva

Palautetaanko aikoinaan menetetyt lomarahakorvaukset entiselleen uudessa sopimuksessa, eikös lomarahaleikkausten pitänyt olla vain määräaikaisia?

Käyttäjän Riitta Hankonen kuva