Lapset pidettävä tutussa ryhmässä – Kuntien noudatettava ministeriön ohjeita

Varhaiskasvatuksen ensisijainen tehtävä on nyt mahdollistaa kriittisillä aloilla työskentelevien työssäkäynti. Yksi tärkeimmistä on terveydenhuolto.

Kuvateksti
Kuva: Annika Rauhala

Monen koronaa vastaan taistelevan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön mahdollisuus täysipainoiseen työskentelyyn perustuu siihen, että oma lapsi on turvallisesti omassa päiväkodissa. Jos korona leviää varhaiskasvatuksen toimipaikkoihin, se vaikuttaa väistämättä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. 

Kaikki kunnat eivät noudata ministeriön ohjetta pitää lapset tutussa ryhmässä. Ministeriön ohjeistus on ennallaan: Varhaiskasvatus tulisi järjestää sitä tarvitseville lapsille ja perheille tutussa toimipaikassa, eikä lapsia suositella siirrettävän toimipaikasta toiseen.  

Kuntien sooloilu keskellä pandemiaa on käsittämätöntä. Monet kunnat sulkevat ja yhdistävät päiväkoteja ja ryhmiä. Jokainen uusi kohtaaminen lasten ja kasvattajien välillä lisää taudin leviämisen riskiä, mitä ei nyt pidä ottaa!  

Koronan leviäminen varhaiskasvatukseen vaikuttaa väistämättä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Tartunnan saanut lapsi ei voi olla päiväkodissa eikä perhepäivähoidossa. Tartunnan saaneen lapsen huoltaja jää kotiin hoitamaan lasta, saattaa sairastua itsekin ja voi olla tartuttaja – vaikka ei oireita olisikaan. 

Lastenhoitajan ja lähihoitajan koulutukseen kuuluva terveydenhuollon osaaminen on nyt kullanarvoista päiväkodeissa. Tartuntavaaraa minimoidaan siivousta ja käsihygieniaa tehostamalla. Lisäksi sekä henkilökunta että lapset pysyvät flunssaoireisina kotona.  

Vanhempia on pyydetty mahdollisuuksien mukaan pitämään lapset kotona. Moni perhe on pyyntöä noudattanut, sillä lapsista vain noin viidennes on edelleen palvelun piirissä. 10 hengen kokoontumisrajoitus ei koske varhaiskasvatusta. Suositus on kuitenkin työskennellä tavanomaista pienemmissä ryhmissä tartuntavaaran minimoimiseksi. Tällä pyritään ehkäisemään epidemian leviämistä.