#lapsesivierellä antaa äänen lastenhoitajille

Laadukas varhaiskasvatus ei toteudu ilman lastenhoitajia. Suomen Lastenhoitoalan Liiton (SLaL) #lapsesivierellä-kampanja antaa äänen lastenhoitajille, jotka kokevat jäävänsä mediassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa syrjään.

Kuvateksti
kuva: Mikko Nikkinen

Päiväkodeissa on usean eri koulutuksen omaavia ammattilaisia. Varhaiskasvatus on moniammatillista työtä, jossa kaikkien työ on arvokasta. Meneillään oleva #lapsesivierellä-kampanja tuo esiin lastenhoitajien työn tärkeyttä ja monipuolisuutta. Lastenhoitajat ovat päiväkotien suurin ammattiryhmä. Työ on vaativaa ja edellyttää vankkaa ammattitaitoa.

Lastenhoitajat haluavat tuoda työtään esiin positiivisten asioiden kautta. Lastenhoitajien kertomista asioista välittyy monipuolinen kasvun ja kehityksen tukeminen, aito läsnäolo sekä rakkaus lapsiin.

Lastenhoitajien koulutus tuo varhaiskasvatukseen monipuolista osaamista. Päiväkodeissa tuleekin kunnioittaa kaikkien osaamista ja erilaisia koulutustaustoja hyödyntävää moniammatillisuutta.

Moniammatillisuus on parhaimmillaan eri ammattiryhmien erityisen osaamisen kirkastamista. Se tuo kunkin ammattiryhmän osaamisen osaksi ryhmän ja yhteisön toimintaa.  Moniammatillisessa työssä tulee jokaisen tunnistaa ja tunnistaa oma ja toisten ammattilaisten osaaminen.  

Viime vuosien jatkuvat muutokset sekä varhaiskasvatuksen toteuttamisessa että lainsäädännössä ovat asettaneet haasteita jokapäiväiseen työhön. Kaikkien haasteiden keskellä on kuitenkin muistettava, että toiminnan lähtökohtana on lapsen etu.

Lastenhoitajat ovat läsnä koko lapsen hoitopäivän ajan, kulkevat rinnalla ja ottavat syliin.

Lastenhoitajien tulee olla ylpeitä omasta ammattistaan, osaamisestaan ja kaikesta siitä hyvästä mitä he antavat lapsille ihan jokaisena päivänä.

Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL on Tehyn yhteistyöjäsenjärjestö. Kampanjaa voi seurata sosiaalisessa mediassa #lapsesivierellä -tunnisteella. Oman lapsen hoitajaa voi kiittää tunnisteella #kiitoslastenhoitajalle.